Anerkendt forskningscenter lukker

Centret Stereologi og Elektronmikroskopi Laboratorium ved Institut for Klinisk Medicin lukker, og hovedparten af centerets ansatte har mistet deres job.

Arkivfoto: Roar Lava Paaske

Institut for Klinisk Medicin må sige farvel til 17 ansatte som led i en større sparerunde på instituttet, der skyldes, at instituttet kom ud af 2015 med et underskud på 21 millioner kroner. 11 af de 17 medarbejdere, der mister deres job, er ansat på centeret Stereologi og Elektronmikroskopi Laboratorium, som institutledelsen har besluttet at lukke. 

Fakta: Stereologi og Elektronmikroskopi Laboratorium

Centret omfatter to forskningslaboratorier: Elektronmikroskopi Forskningslaboratoriet, der blev etableret i 1960’erne og Stereologi Forskningslaboratoriet, der blev dannet i 1987 under ledelse af professor Jørgen G. Gundersen.

Det Stereologiske Forskningslaboratorium står blandt andet bag udviklingen af metoder, som i dag anvendes på laboratorier internationalt.

Centret er en del af MIND-centret og samarbejder med forskere fra blandt Institut for Biomedicin, Institut for Medicinsk Biokemi, Institut for Molekylærbiologi og Genetik på AU. Desuden samarbejder centret med Neurologisk afdeling og PET-centret på Aarhus Universitetshospital. Centret består af 18 medarbejdere og ledes i dag af professor Jens Randel Nyengaard.

Kilde: Institut for Klinisk Medicin 

”Vi er i en situation, hvor vi må prioritere, hvad vi bedst kan undvære. Centret Stereologi og Elektronmikroskopi Laboratorium ligger efter ledelsens vurdering længst væk fra den kliniske forskning. Derfor har vi valgt at lukke centret,” siger institutleder Kristjar Skajaa.

LÆS OGSÅ: 12 til 15 medarbejdere står til at miste deres job på Institut for Klinisk Medicin

Han fortæller videre, at institutledelsen har ønsket at undgå en grønthøstermodel og derfor har valgt at udmønte besparelserne i en centerlukning.

Udover at reducere medarbejderstaben, skærer instituttet også i driftsbudgettet, hvor en bevilling til Psykiatriens Forskningsfond ophører, og de faste annuum til VIP-ansatte (mindre puljer, som nogle VIP-ansatte råder over, red.) reduceres med 20 procent. Besparelserne rammer også de studerende, idet instituttet inddrager ti stipendier til forskningsår til studerende.

LÆS OGSÅ: Medicinstuderende rammes af besparelser

For optimistisk

Kristjar Skajaa meddelte i april medarbejderne, at instituttet skulle ud i en fyringsrunde. I første omgang var meldingen fra institutlederen, at 15 til 20 medarbejdere stod til at miste deres job. Det tal nedjusterede han siden til 12 til 15 medarbejdere. Og da tre medarbejdere takkede ja til en frivillig fratrædelsesordning forud for partshøringen, nedjusterede institutlederen igen tallet til 9 til 12 medarbejdere.

På et ekstraordinært møde i det lokale samarbejdsudvalg (LSU) tirsdag kunne Kristjar Skajaa imidlertid oplyse, at otte medarbejdere har fået en fyreseddel. Fire har taget imod en frivillig fratrædelsesordning, mens to medarbejdere i midlertidige ansættelser ikke forlænges. Dermed må instituttet i alt tage afsked med 17 medarbejdere.

Kristjar Skajaa erkender, at antallet af medarbejdere, der mister deres job, er højere end udmeldt før sommerferien.

”Vi har foretaget en præcis beregning af, hvor meget det var nødvendigt at spare beløbsmæssigt i forhold til det forventede udgiftspres, instituttet har fremadrettet. Og jeg må konstatere, at jeg har været for optimistisk i min udmelding,” siger han.

LÆS OGSÅ: Fyringsrunde på Institut for Klinisk Medicin i denne uge

Centerlukning vækker undren

Beslutningen om at lukke centret Stereologi og Elektronmikroskopi Laboratorium har vakt undren, blandt andet fordi centret står bag udviklingen af metoder, der i dag anvendes internationalt.

”Stereologi Forskningslaboratorium har opnået stor international anerkendelse, og når universitetets strategi er at profilere sig på og understøtte det, der er verdenskendt, kan man undre sig over den beslutning, der er truffet,” siger lektor Peter Holm-Nielsen, som er tillidsrepræsentant for speciallægerne på Health og medarbejderrepræsentant i Fakultetssamarbejdsudvalget ved Health (FSU).

Peter Holm-Nielsen fortæller, at han i både LSU, FSU og HSU har fremført det synspunkt og i øvrigt har påtalt den manglende indsigt, der har været i instituttets økonomi.

Institutleder Kristjar Skajaa forstår godt, at lukningen vækker undren.

”Men uanset hvad jeg havde valgt at lukke, ville det vække undren. Jeg vil gerne understrege, at jeg er træt af at skulle skille mig af med centret og medarbejderne, og at lukningen ikke skyldes, at centret og medarbejderne har performet dårligt.”

Spinkel redningsplan

Sammen med den øvrige institutledelse har Kristjar Skajaa de seneste uger forsøgt at sikre, at en del af centrets ekspertise fortsat vil være til rådighed. Dog bliver det i sagens natur i en stærkt reduceret form.

”Centerleder Jens Randel Nyengaard har været medansøger på en større ekstern bevilling til Science and Technology, som det er lykkedes at få andel i. Og med yderligere økonomisk hjælp fra Aarhus Universitetshospital har vi kunnet sikre, at nogle af de funktioner, centret har varetaget, fortsat kan varetages i hvert fald i de næste tre-fire år,” fortæller Kristjar Skajaa.

Udover centerlederen vil to TAP-ansatte fremover være tilknyttet Patologisk Institut under Aarhus Universitetshospital.

”Det er lykkeligt, at vi har kunnet gøre noget, så vi ikke skal ødelægge alting. Men jeg ville som sagt helst have været det foruden. Og det får bestemt konsekvenser for instituttet i form af færre publikationer og forskningsaktiviteter. Det forårsager også et voldsomt tempotab i vores internationale samarbejde. Især i forhold til unge forskere, da centret har tiltrukket mange gæsteforskere. Og nogle af de forskningsgrupper, der hidtil har benyttet sig af hjælp fra centret, vil for eksempel ikke længere kunne få analyseret vævsprøver,” siger Kristjar Skajaa.