Styrelse kritiserer AU for regelbrud

Dobbeltfakturering, brud på udbudsreglerne, forudbetaling og forbindelser mellem leverandør og ansat fører til kritik fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Jyllands-Posten bragte i weekenden to artikler om sagen om dobbeltfakturering og manglende udbud. Ifølge avisen er det en tidligere medarbejder på universitetet, der har gjort Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte opmærksom på en dobbeltfakturering på 67.567,5 kroner. 

Sagen omhandler indkøb af AV-udstyr til auditorier, blandt andet på Moesgaard. Udstyr, der er købt gennem den østjyske virksomhed AVC A/S.

Løftet pegefinger til AU-medarbejder

Avisen kan videre berette, at en anden medarbejder fra AU har fået en løftet pegefinger fra universitetsdirektør Arnold Boon, fordi medarbejderen har sikret sin fodboldklub AV-udstyr fra universitetets leverandør. Selv om forholdet ikke umiddelbart havde forbindelse til AU, påpegede universitetsdirektøren i en mail til medarbejderen, ”at man som offentligt ansat skal udvise forsigtighed, i forhold til – også under private forhold – at bringe sig i en situation, hvor der kan opstå mistanke om sammenblanding af offentlige og private interesser."

Forudbetaling i strid med reglerne

Jyllands-Posten beskriver endvidere to sager, hvor der er sket forudbetaling i strid med reglerne. Ingeniørhøjskolen ved Aarhus Universitet har i 2012 betalt for varer, der først blev leveret og installeret flere år senere. AU har også blevet betalt for AV-udstyr til et auditorium, som først stod færdigt måneder senere. Begge dele er en tilsidesættelse af statslige regnskabsprincipper, siger professor Per Nikolaj Bukh til avisen.

Enkeltstående tilfælde 

Universitetsdirektør Arnold Boon omtaler både sagen om manglende udbud og sagen om forudbetalinger i sit seneste blogindlæg.

Om sagen om dobbeltfakturering skriver han:

”Fejlen er et enkeltstående tilfælde – og den blev korrigeret, så snart den blev opdaget.”

Ingen grund til at brænde benzin af

Om forudbetaling for varer og ydelser skriver direktøren:

”Vi skal selvfølgelig så vidt muligt anvende udgifterne i samme periode, som de bogføres. Men modsat statslige institutioner, kan vi som selvejende institution videreføre budgetterne fra år til år. Det gør i sagens natur, at incitamentet for at ”brænde benzin af i december” forsvinder.”

Han skriver videre, at styrelsen betragter sagen som afsluttet, men anbefaler at universitetet fortsat har særligt fokus på området.