AU-medarbejdere mister muligheden for at gå gratis på Folkeuniversitetet

Fra denne sæson må medarbejdere på AU selv punge ud, hvis de ønsker at følge et kursus på Folkeuniversitetet. Aarhus Universitets Forskningsfond har nemlig sat en stopper for den årlige bevilling på 1,9 millioner kroner, der har gjort gratisordningen mulig.

Medarbejdere på AU kan fortsat benytte sig af Folkeuniversitetets mange tilbud, men fremover bliver det for egen regning. Arkivfoto: Lise Balsby/AU Foto
Sten Tiedemann, rektor ved Folkeuniversitetet. Foto: Folkeuniversitetet

Hidtil har AU’s medarbejdere haft mulighed for at tilmelde sig et gratis forløb på Folkeuniversitetet hver sæson. En ordning, der var mulig som følge af en bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond på 1,9 millioner kroner om året.

Men tidligere på året besluttede fondsbestyrelsen at omprioritere fondens virkemidler. Foruden bevillingen til Folkeuniversitetet har fonden også droppet gæsteforskerpuljen, puljen til internationalisering af ph.d.-uddannelserne, mobilitetsstipendier, ekstrapuljen og såkaldte mikrobevillinger. 

I stedet har fonden valgt at opprioritere AUFF Starting Grants, som gives til adjunkter, lektorer og professorer. Desuden prioriterer fonden AUFF Nova, som ifølge fonden støtter dristige og nytænkende forskningsprojekter af høj kvalitet, som typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra Jørgen Lang, der er direktør i Aarhus Universitets Forskningsfond, om baggrunden for, at fonden trækker sin støtte til Folkeuniversitetet. 

Ærgerlig over beslutning

Hos Folkeuniversitetet lægger rektor Sten Tiedemann ikke skjul på, at han er ærgerlig over beslutningen. 

”Der er tale om en grundbevilling, og det kommer til at få konsekvenser for vores kursusudbud, at vi ikke længere får den bevilling.”

Sten Tiedemann peger blandt andet på, at det går ud over muligheden for at tilbyde de smallere forløb, som ikke har tiltrukket så mange deltagere. 

”Og det vil kunne mærkes allerede fra næste sæson,” siger han. 

Sten Tiedemann oplyser, at 604 AU-medarbejdere og 2.480 AU-alumner sidste år benyttede sig af tilbuddet om at følge et gratis forløb på Folkeuniversitetet. 

Han ser gratisordningen som et personalegode, der i den grad har været med til at skabe tværfaglig opmærksomhed og forståelse blandt medarbejderne på universitetet.

”Det er min oplevelse, at ordningen har været meget værdsat blandt medarbejderne. Den har skabt kollegial samhørighed på en fagligt funderet og social måde.” 

Sten Tiedemann kommer med et konkret eksempel:

”Lektor Hans Jørgen Frederiksen, der underviser i kunsthistorie på Folkeuniversitetet, fortalte mig, at han havde haft en kollega fra it-afdelingen på første række til et af sine foredrag. Og pludselig udbrød kollegaen: Nu forstår jeg, hvad det er, du forsker i!”