Omnibus prik

AU-prisoverrækkelser hædrer professor i litteratur og professor i psykisk sygdom

Den 26. maj uddeler Aarhus Universitets Forskningsfond for første gang Victor Albeck-prisen. Det sker ved samme ceremoni, hvor Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris uddeles. Priserne bliver overrakt til AU-forskere, der har gjort sig særligt bemærket – den ene for sin forskning inden for klassisk og moderne litteratur og den anden for forskning i årsagerne til psykisk sygdom.

De to prisvindere. Isabelle Torrance for sit arbejde med at skabe ny forskning inden for klassisk og moderne litteratur, og Preben Bo Mortensen for sin afgørende forskning i årsagerne til psykisk sygdom. Foto: Lars Kruse

Onsdag er to professorer ved Aarhus Universitet blevet en anerkendelse og en pengesum rigere. Aarhus Universitets Forskningsfond har 26. maj uddelt Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris til professor i psykiatrisk epidemiologi, Preben Bo Mortensen, for hans afgørende forskning i årsagerne til psykisk sygdom.

Ved prisceremonien blev også Victor Albeck-prisen uddelt for første gang. Den første modtager er professor i klassisk filologi, Isabelle Torrance, der får prisen for sit arbejde med at skabe ny forskning inden for klassisk og moderne litteratur.

Med begge priser følger en pengesum på 100.000 kroner.

Sammenhæng mellem klassisk litteratur og aktuelle konflikter i Irland

Victor Albeck var i 1920’erne en af drivkræfterne bag Jydsk Medicinsk Selskab, hvor han samlede jyske læger til videnskabelige foredrag, demonstrationer og diskussioner; en form for fakultet uden studerende. Det var som frontmand for dette selskab, at Victor Albeck blev en central spiller i kampen om at få et universitet til Aarhus.

Nu er en pris opkaldt efter ham, og den første modtager er Arts-professor Isabelle Torrance. Hun forsker i, hvordan antikkens klassiske kultur spiller ind i den moderne europæiske historie.

Hun har en ph.d. fra Trinity College Dublin og begyndte sin forskerkarriere på Aarhus Universitet med et 3-årigt fellowship på Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). Siden blev Isabelle Torrance ansat som professor og har opbygget forskningscenteret ’Classical Influences and Irish Culture’. Her forsker hun i, hvordan klassisk litteratur i Irland forbindes med aktuelle konflikter.

Interesse for psykiatri begyndte i studietiden

Den mere velkendte pris – Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris – er blevet uddelt siden 1956, da landsretssagfører Carl Holst-Knudsen blev 70 år. Carl Holst-Knudsen havde særlig betydning for Aarhus Universitet, da han efter Victor Albecks død i 1933 overtog formandskabet for 'Universitets-Samvirket, Aarhus' og 'Universitetsundervisningen i Jylland'. Derigennem fortsatte Carl Holst-Knudsen arbejdet med at samle midler til at opbygge det Aarhus Universitet, vi kender i dag.

Prisen er tidligere blevet uddelt til blandt andre lektor Johannes Sløk, professor Poul Nissen og professor Dorthe Berntsen.

I år kan Preben Bo Mortensen tilslutte sig den fornemme klub for sin forskning i psykiatri.

Interessen for netop det felt blev vakt i studietiden, for samme år som Preben Bo Mortensen blev uddannet læge i 1986, fik han Aarhus Universitets guldmedalje. Den modtog han for sin besvarelse af AU's prisopgave i psykiatri om relationen mellem skizofreni og cancer. I 1995 fik han en doktorgrad i medicin, og i perioden efter arbejdede han som overlæge ved Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Preben Bo Mortensens hovedinteresse er at forske i, hvordan arv og miljø spiller ind og kan bidrage til sygdomsforløb. Målet er at finde årsagerne til og forebygge psykisk sygdom som for eksempel skizofreni, depression og ADHD.

Han er i dag videnskabelig direktør for forskningscenteret iPSYCH ved AU og beskæftiger over 150 forskere inden for psykiatri, genetik og registerforskning i Danmark. Derudover er han leder ved Center for Registerforskning ved Institut for Økonomi på Aarhus BSS. 

Fem ph.d.-priser

Ved ceremonien blev der også uddelt fem ph.d.-priser fra Aarhus Universitets Forskningsfond. De er blevet uddelt siden 2003, og der medfølger en pengesum på 50.000 kroner til hver prismodtager.

Hvert af AU’s fakulteter har indstillet et antal af deres nye forskningstalenter til at modtage prisen, og herefter bliver prismodtagerne valgt, så alle fakulteter er repræsenteret. Alle modtagerne har afsluttet deres ph.d. sidste år.

I år er modtagerne Sophus Helle, der har undersøgt forfatterbegrebets ældste historie; Eva Rye Johansen, der ved hjælp af mikroøkonometri har undersøgt sammenhængen, at piger med tidlig skolestart lever vildt som teenagere; Mathias Johan Holmberg, der har undersøgt behandling af hjertestop; Astrid Strunk, der har rekonstrueret, hvordan indlandsisen i Nordgrønland reagerer på klimaforandringer; og Mette Vodder Carstensen, der har forsket i næringsstofreduktion.

Alle prismodtagerne forsker i dag på AU enten i postdoc- eller adjunktstillinger.