AU vil fortsætte samarbejde med Danske Bank

AU er kunde i Danske Bank, og universitetet får 75 millioner kroner forvaltet af banken. Hvidvaskskandale eller ej, AU vil fortsætte samarbejdet.

Universitetsdirektør Arnold Boon oplyser, at AU ikke gør sig nogle overvejelser om at stoppe samarbejdet med Danske Bank: ”AU vil som statslig institution følge samme praksis som andre statslige institutioner,” skriver han. Arkivfoto: Lars Kruse

Danske Banks samarbejde med AU og staten

Det eksakte beløb, som Danske Bank forvalter for AU, varierer, alt efter hvordan det går med investeringerne. Den 31. december 2017 udgjorde beløbet omkring 75 millioner kroner.

Det totale beløb, som AU har anbragt hos forskellige forvaltere, udgjorde samme dag omkring 1,9 milliarder kroner (1.941.634.000 kroner). Det svinger gerne med 150 til 200 millioner i løbet af året.

Selv hvis det var et ønske for AU at stoppe alt samarbejde med Danske Bank, vil universitetet stadig være bundet til at bruge banken til håndtering af daglige ind- og udbetalinger fra staten, da det er den bank, Moderniseringsstyrelsen har valgt til opgaven. Det gælder blandt andet løn til universitetsansatte. 

Staten betaler per ydelse, og har i 2017 samlet set betalt 12,7 millioner kroner til Danske Bank.

Statens kontrakt med Danske Bank er obligatorisk for alle statsinstitutioner, Udbetaling Danmark samt vedrørende en række opgaver for kommuner, regioner og statslige selvejende institutioner.

Statens nuværende kontrakt med Danske Bank udløber den 1. april 2019, men Danske Bank har allerede fået tildelt det næste udbud og har derfor kontrakt til 2023.

Kilder: AU Økonomi samt Moderniseringsstyrelsen

Aarhus Universitet har ikke plantet alt sit guld i Danske Bank. Men omkring fire procent af universitetets likviditet på cirka 1,9 milliarder kroner er placeret i banken. Det drejer sig altså om cirka 75 millioner. 

Og selvom flere aktører i kølvandet på bankens hvidvaskskandale overvejer at vende banken ryggen, vil AU fortsat samarbejde med Danske Bank. Det oplyser universitetsdirektør Arnold Boon:

”AU har ingen overvejelser om at droppe samarbejdet med Danske Bank. AU vil som statslig institution følge samme praksis som andre statslige institutioner, som ligeledes har fortsat samarbejdet med Dansk Bank,” skriver han i en mail til Omnibus.

Ud over de omkring 75 millioner kroner af AU’s kapitalforvaltning, der er placeret i obligationer og virksomhedsobligationer hos Danske Bank, har AU også valgt at have mindre aktiviteter hos banken såsom en dollar- og en eurokonto. Dertil kommer, at AU ligesom andre statslige institutioner bruger Danske Bank til håndtering af ind- og udbetalinger fra staten. Det sidstnævnte skyldes dog, at staten via Moderniseringsstyrelsen har valgt at bruge Danske Bank. 

CBS tager afstand

Blandt de, der overvejer at give banken en kold skulder, er CBS, der har indstillet sit fremtidige samarbejde med banken.

CBS traf beslutningen af hensyn til, hvilket forbillede CBS ønsker at være for sine studerende, oplyser rektor på CBS, Per Holten-Andersen:

”Det er en meget alvorlig sag om hvidvask af enorme summer og ledelsessvigt i den forbindelse, som er kommet frem i lyset. Der er ingen tvivl om, at Danske Banks topledelse har svigtet sit ledelsesansvar, sine medarbejdere og det danske samfund. Det er også åbenlyst, at topledelsens ageren ikke er et forbillede for vores studerende,” skrev han på CBS’s hjemmeside den 9. oktober.

Ligeledes er flere kommuner gået i tænkeboks og overvejer om deres samarbejde med Danske Bank kan og bør blive ved. Deriblandt Københavns Kommune, hvis overborgmester, Frank Jensen, har skrevet følgende på Twitter:

”Vi er ved at undersøge de juridiske muligheder for at opsige samarbejdet med Danske Bank - hvidvask af penge er uacceptabelt.”

Danske Banks samarbejde med AU og staten

Det eksakte beløb, som Danske Bank forvalter for AU, varierer, alt efter hvordan det går med investeringerne. Den 31. december 2017 udgjorde beløbet omkring 75 millioner kroner.

Det totale beløb, som AU har anbragt hos forskellige forvaltere, udgjorde samme dag omkring 1,9 milliarder kroner (1.941.634.000 kroner). Det svinger gerne med 150 til 200 millioner i løbet af året.

Selv hvis det var et ønske for AU at stoppe alt samarbejde med Danske Bank, vil universitetet stadig være bundet til at bruge banken til håndtering af daglige ind- og udbetalinger fra staten, da det er den bank, Moderniseringsstyrelsen har valgt til opgaven. Det gælder blandt andet løn til universitetsansatte. 

Staten betaler per ydelse, og har i 2017 samlet set betalt 12,7 millioner kroner til Danske Bank.

Statens kontrakt med Danske Bank er obligatorisk for alle statsinstitutioner, Udbetaling Danmark samt vedrørende en række opgaver for kommuner, regioner og statslige selvejende institutioner.

Statens nuværende kontrakt med Danske Bank udløber den 1. april 2019, men Danske Bank har allerede fået tildelt det næste udbud og har derfor kontrakt til 2023. 

Kilder: AU Økonomi samt Moderniseringsstyrelsen