AU’s cheftutorer under pres: ”I år har vi både en plan A, B og C”

En meters afstand, færre dage på campus og ingen alkohol. AU har udsendt nye retningslinjer for studiestart, og cheftutorerne må tænke kreativt for at stykke introugen sammen. Det er svært, men medfører også positive forandringer – for eksempel en festival.

Tutorer på Medicin planlægger introugen online. Foto: Johan Bjorholm Mandrup

Vigtigste ændringer for studiestart

  • Ingen pubcrawl
  • Færre dage på universitetet i introugen
  • 1 meters afstand mellem hinanden
  • Ingen alkohol i AU-regi
  • Skal være ude af AU's lokaler kl. 22

Kravene er udstukket fra de enkelte fakulteter, og disse krav gælder derfor ikke nødvendigvis på alle fakulteter.

Studiestarten er traditionsrig, men i år er det udfordret af retningslinjer, der skal begrænse smitterisiko. AU har godt nok meldt ud, at kommende studerende får fortrinsret til at mødes på campus – men AU har også indført nye retningslinjer. De enkelte fakulteter har hver især stykket konkrete retningslinjer sammen ud fra AU’s overordnede rammer, som er blevet vedtaget af Udvalget for Uddannelse og er lavet i samarbejde med Studenterrådet. I år betyder det blandt andet, at hytteturene foreløbigt er udskudt til næste år.

”Det har rent ud sagt været pisse irriterende, at der ikke er hyttetur i år, men jeg forstår det samtidigt godt,” fortæller Maria Helene Bladt, koordinerende cheftutor på Globale Studier.

Omkalfatring af rusugen

Cheftutorerne havde sat punktum i planerne og pjecen var klar til tryk, men så fik Maria Helene Bladt og de øvrige tutorer på de fem uddannelser på Globale Studier beskeden om nye retningslinjer.

De måtte, ligesom alle andre cheftutorer på universitetet, ændre planerne eller starte helt forfra.

”Kravene betyder, at vi ikke kan ryste uddannelserne under Globale Studier sammen i år på samme måde som vi plejer,” fortæller Maria Helene Bladt.

Cheftutorerne har dog sørget for, at de nye studerende kommer til at mødes flere gange den første uge – og der kommer stadig til at være rundtur og mulighed for at møde hinanden:

”Hvis alt skulle være online, ville det forringe muligheden for at komme hinanden ved, finde ud af hvor man hører til og generelt tale med de andre,” fortæller cheftutoren på Globale Studier, som også har valgt at have en dag i Universitetsparken med de nye studerende.

Universitetsparken opdeles i zoner og bliver en vigtig brik i introugens puslespil.
Arkivfoto: Søren Kjeldgaard/AU Foto

Benspænd kan føre til positive forandringer

På Musikvidenskab har retningslinjerne tvunget dem til at give afkald på korsang, medley med de nye studerende og andre faste dele af introugen:

”I stedet for at rykke rundt på programmet valgte vi at lave det helt om, fordi vi ikke vil give en halv udgave af noget, som havde været fedt uden begrænsningerne,” fortæller Johanne Grønvall Bjørnestad.

Cheftutorerne har, sammen med tutorerne, i stedet skabt en festival for Musikvidenskab, og generelt forsøgt at tænke studiestarten som mere end én uge:

”Det er godt at blive rystet ud af traditionsbundetheden, som nogle gange godt kan stå i vejen for, at man for eksempel opfinder en festival,” fortæller Zenia Børsen, som sammen med Johanne Grønvall Bjørnestad udgør cheftutor-teamet på Musikvidenskab.

Idræt har en plan A, B og C

På Idræt starter introugen først tirsdag i stedet for mandag for de knap 100 nye studerende. Indtil videre holder tutorerne dog fast i store dele af programmet – men meget står på standby:

”Vi plejer at have en plan A og en plan B. I år har vi både en plan A, B og C,” siger Frederik Forsberg Thybo, som udgør den ene halvdel af cheftutor-teamet på Idræt. Han fortæller også, at de dog måtte sløjfe flere aktiviteter.    

De har, ikke overraskende, meget fysisk aktivitet lagt ind i introugen på Idræt. Aktiviteterne foregår udendørs, og derfor håber Frederik Forsberg Thybo fortsat, at de kan holde fast i dele af programmet. Fakultetet Health, som Idræt hører under, har gået igennem Idræts program, men som det ser ud nu, er der stadig flere usikre elementer.    

Idræts tutorer planlægger aktiviteter for de kommende studerende. Foto: Frederik Forsberg Thybo

Den kommende årgang på Idræt vil blive delt op i tre hold, men efter planen er hele årgangen samlet i introugen. Med tutorerne bliver de cirka 120 personer, og dermed er det usikkert, om de i det hele taget kan samle alle. Cheftutoren mener dog, at de kan afvikle store dele af programmet udendørs.    

På Medicin holder de fast i traditionerne – så vidt det er muligt

Medicin er som bekendt et stort studie, og i år kommer de til at være over 250 nye studerende. Også her betyder de nye retningslinjer markant ændrede planer.

Studiestarten på Medicin er ellers meget traditionsbundet, og har kun små ændringer fra år til år. Det fortæller cheftutor Johan Bjorholm Mandrup.

Men i år er den årlige galla i introugen aflyst, og cheftutorerne har også taget konsekvensen af, at hytteturene er blevet udskudt:

”Vi har indset, at det bliver for udfordrende at arrangere hyttetur næste år, fordi der er så mange involverede,” fortæller Johan Bjorholm Mandrup, som er den ene af de tre cheftutorer, der som erstatning har lagt to dage ind i forlængelse af introugen.    

De har altså aflyst en række af deres vanlige indslag, men i slutningen af oktober har de dog planlagt en fest i Stakladen, som skal erstatte de fortrængte festligheder.

”Den første dag vil vi stadig stå i Matematisk Kantine iført operationstøj og klappe de nye studerende ind som vi plejer,” forsikrer cheftutoren.

Vigtigste ændringer for studiestart

  • Ingen pubcrawl
  • Færre dage på universitetet i introugen
  • 1 meters afstand mellem hinanden
  • Ingen alkohol i AU-regi
  • Skal være ude af AU's lokaler kl. 22

 

Kravene er udstukket fra de enkelte fakulteter, og disse krav gælder derfor ikke nødvendigvis på alle fakulteter.