AU’s nye brandingpraksis åbner for et hav af muligheder

Nye versioner af AU’s traditionsrige segl giver institutter og centre mulighed for at profilere sig selvstændigt inden for den velkendte AU-ramme. De første syv varianter af seglet er allerede designet.

Yderst til venstre ses AU's oprindelige segl, ved siden af ses de nye varianter af seglet. Grafik: Astrid Reitzel og Nikolai Lander

Universitetsledelsen skal 6. april endeligt tilslutte sig den nye brandingpraksis på AU. I kølvandet på problemanalysen har et udvalg arbejdet på at sætte rammerne for den nye brandingprofil ud fra en overordnet vision om, at den nye praksis skal kunne favne AU’s mange fagligheder og facetter.

Udspillet til den nye brandingpraksis lægger op til, at AU’s institutter og centre skal have mulighed for at profilere sig selvstændigt med udgangspunkt i specialdesignede versioner af AU’s velkendte segl med to delfiner. AU’s grafiske afdeling har fået til opgave at udforme foreløbigt syv varianter af seglet – alle tager udgangspunkt i det rige liv i havene omkring Danmark.

Mangel på respekt?

Nyfortolkningerne af AU’s traditionsrige segl fra 1934 kan for nogle måske virke som udtryk for manglende respekt. Men ifølge universitetshistoriker Palle Lykke er det langt fra første gang, at der bliver pillet ved seglet.

”Det originale segl med to delfiner er jo blevet ændret en del gange i årenes løb. Diverse foreninger ved AU har desuden gennem tiderne anvendt seglet i en eller anden mere eller mindre forandret form. Studenterrådet har f.eks. anvendt én delfin i sit segl siden 1930’erne, men har så at sige serveret den på forskellig vis. Studenterforeningen i Aarhus gjorde derimod brug af to delfiner, som dog begge befandt sig bag ankeret, altså i modsætning til det originale AU-segl, hvor der er én delfin foran og én bag ved ankeret. Aarhus Studenter-Sport har haft et væld af variationer, idet fægterne havde en fægtende delfin, mens svømmerne havde en - ja, rigtigt gættet: En svømmende delfin,” fortæller han.

Understreger byens tilknytning til havet

Palle Lykke har haft lejlighed til at se de syv varianter af det oprindelige segl og mener, de er fint i tråd med det oprindelige segl.

”Seglets grundelementer består jo stadig i de påtænkte institutsegl. Ankeret, der er symbol for Aarhus’ skytsengel, Skt. Clemens, og de mange festlige fisk understreger jo stadig byens tilknytning til havet, som delfinerne gør i det gamle segl.”

Han har dog et enkelt forbehold:  

”Mens delfinerne som bekendt er karakteriseret ved en usædvanlig intelligens og en udsøgt evne til at foretage elegante spring over havets overflade - og i øvrigt er pattedyr og ikke fisk - så ligger det jo helt anderledes med de fisk og skaldyr, man foreløbigt har valgt.”

Universitetsledelsen træffer endelig beslutning om den nye brandingpraksis 6. april.