Omnibus prik

Ballon-happening på Arts imod dimensionering

Omkring 200 studerende på Arts viste mandag med en happening i frokostpausen deres utilfredshed over uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens dimensioneringsudspil.

Foto: Lars Kruse
Vi ønsker et nyt udspil, der bygger på en tættere kontakt til universiteterne og aftagerpaneler, siger formand for Artsrådet Lieve Vermeulen. Foto: Lars Kruse
Foto: Lars Kruse
Foto: Lars Kruse

Præcis fem minutter over tolv mandag middag lod omkring 200 studerende på Arts mindst ligeså mange balloner svæve til vejrs i Nobelparken.

Ballonerne skulle symbolisere de flere hundrede studiepladser, der vil blive skåret væk på Arts som konsekvens af uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens dimensioneringsplan. Et scenarie, der ikke falder i god jord på fakultetet.

”Lad os vise Sofie, at det er tid til, hun laver et nyt udspil”, annoncerede formand for Artsrådet Lieve Vermeulen i sin megafon kort før de studerende gav slip på de forskelligfarvede balloner.

Nødvendigt med klare budskaber

Ifølge formanden har det været nødvendigt med en ekstra indsats på AU for at gøre de studerende opmærksom på, hvilke konsekvenser Sofie Carsten Nielsens dimensioneringsplan kan få.

”Ledelsen på AU er ikke gået så meget ud i medierne, som det er tilfældet på for eksempel KU. Man har valgt en anden taktik, der foregår mere ved forhandlingsbordet. Jeg kunne godt tænke mig, der var nogle dekaner på AU, der markerede, at det her ødelægger vores studier”, siger hun.

Fakta: Arts hårdest ramt

I følge Artsrådet viser foreløbige beregninger, at AU skal skære omkring 525 studiepladser væk som følge af Sofie Carsten Nielsens (R) dimensioneringsplan. Heraf 390 på kandidatuddannelserne på Arts.

Det er Lieve Vermeulens opfattelse, at ledelsen på AU og de studerende langt hen ad vejen er på linje i spørgsmålet om dimensioneringen.

”Vi ønsker et nyt udspil, der bygger på en tættere kontakt til universiteterne og aftagerpaneler”, siger hun.

Landsdækkende aktion   

Dagens happening i Nobelparken var en del af en landsdækkende aktion arrangeret af Nationale Humanister imod ministerens dimensionering under Danske Studerendes Fællesråd.

Tilsvarende happenings fandt sted i både København, Aalborg og Odense. 

De studerende slår på, at dimensioneringen vil resultere i lukkede fag, svækkede fagmiljøer og at det er ødelæggende for fleksibiliteten og mobiliteten i uddannelserne.