Billig kulturel kapital og Djøf-kaffe på kanden

Politologisk Bogformidlings 25 frivillige sikrer hvert semester, at deres medstuderende kan købe pensum billigst muligt: til indkøbspris plus moms. Hygge, sponsorkaffe og kulturel kapital på udsalg får foreningens hjul til at dreje rundt.

Marlene Lauridsen (tv.) læser statskundskab på 5. semester og sidder i Politologisk Bogformidlings bestyrelse sammen med fem andre. Hun er en af bogformidlingens to formænd og har været en del af foreningen siden første semester. Camilla Foldager læser statskundskab på 7. semester og har studiejob i bogformidlingen. Hun står for foreningens bogadministration, imens en anden studiejobber tager sig af kompendier og årsregnskab. Hun har været aktiv i foreningen i to et halvt år. Fotos: Miriam Brems.

”Formålet er at udbyde pensum billigst muligt til de studerende.”

Camilla Foldager står bag kassen i Politologisk Bogformidling, hvor hun holder skansen sammen med Marlene Lauridsen. Til semesterstart vil boghylderne bugne af nye pensumpakker og kompendier til studerende på Statskundskab, Politisk Økonomi, Samfundsfag og Folkesundhedsvidenskab. Og så bliver der travlt.

”Den dag vi åbner, er der normalt kø ud på gangen,” fortæller Camilla Foldager.

Og det er ikke uden grund. Det koster 10 kroner om året at være medlem af foreningen. Til gengæld kan man købe sine studiebøger til indkøbspris plus moms.

”Så det kan ikke være billigere,” lyder det fra Camilla Foldager.

Hun er en af bogformidlingens to ansatte, som sammen med bestyrelsen står for driften af bogformidlingen.

”Vi har en aftale med et samlingsforlag, som samler bøgerne til pensum fra alle de små forlag, der har udgivet dem. Det er klart, at vi kan gøre det billigere, når vi bestiller trehundrede bøger hjem og ikke tre,” forklarer hun om de studerendes mulighed for at sælge pensum til lave priser.

Kulturel kapital tilovers

For at holde udgifterne nede bestiller bogformidlingen kun præcist det antal bøger hjem, de ved, der er brug for. Foreningens 1.700 medlemmer skal derfor i god tid før semesterstart tilkendegive, om de vil bestille næste semesters pensum.

”På den måde kan vi være sikre på, at vi ikke bestiller for mange bøger hjem på forlaget og taber penge på det,” forklarer Marlene Lauridsen, som sidder i foreningens bestyrelse.

Der sælges ud af overskydende kulturel kapital før semesterstart. Bøgerne stammer fra tiden før, bogformidlingen begyndte at bestille præcist det antal bøger hjem, som de studerende bestilte.

Hvis man er helt ny studerende, kan man dog også få glæde af de lave priser.

”De nye studerende kan få en pensumpakkeløsning. Vi kommer rundt til alle de nye hold i løbet af rusugen og hjælper dem med at bestille pensum og med at få fat i det nede hos os ugen efter,” fortæller Marlene Lauridsen.

Sponsorkaffe og brætspil som brændstof

Foreningen er nonprofit og bygger næsten udelukkende på frivillig arbejdskraft fra cirka 25 frivillige og seks bestyrelsesmedlemmer. Driftsomkostningerne dækker foreningen ved at smide en lille procentdel af prisen oven i kompendierne, men det er ikke dét, der får foreningen til at hænge sammen.

Uanset om man er frivillig eller ej, kan man altid svinge forbi til en kop Djøf-kaffe i åbningstiden, som kan findes på kanden under en idolplakat af Mogens Lykketoft. Kaffe og te er sponsoreret af fagforeningen Djøf til gengæld for, at de studerende bruger kopper med Djøf-logo, og sådan sparer foreningen mange penge. Stole og T-shirts har de fået af Akademikernes A-kasse, og brætspil har de fundraiset fra spilproducenterne.

”Det er især det sociale, der motiverer, når man er frivillig. Selvom formålet er at sikre billige bøger til vores medstuderende, betyder det meget for mig, at jeg møder folk på tværs af årgange og studier hernede,” fortæller Marlene Lauridsen.

Som frivillig har man en vagt om ugen sammen med fire-fem andre, hvor man passer butikken i åbningstiden fra 12.00 til 13.00.

”Vi spiller spil, drikker kaffe, og mange uden for foreningen kommer ned og spiser frokost i vores lokaler for hyggens skyld. Ved semesterstart sælger vi mange bøger, kompendier og skriveredskaber, men resten af semestret er det mere hygge,” fortæller Camilla Foldager.

Bogformidlingen kan nemt forveksles med en kældercafé, når de frivillige samles til hygge og brætspil foran bogreolerne. Andre studerende er også velkomne mellem 12 og 13 i bogformidlingens åbningstid.