Bom, bom, bom …

Foto: Lars Kruse

»Hvor svært kan det være at bygge et parkeringsanlæg?« sukkede institutsekretær Helle Nielsen fra Sektion for Sygepleje i en artikel med overskriften »Fint skal det være«, som blev bragt i Omnibus sidste sommer. Hun fortalte dengang, at hun gennem 10 måneder havde oplevet, hvordan mindst 12 bilister var kommet i lidt for nær kontakt med den pullert, som spærrede for indkørslen til et nyt parkeringsanlæg ved AU's på det tidspunkt relativt nyetablerede prestigeprojekt Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS).

AU benytter sig flere steder af traditionelle afspærringsbomme. Men i samarbejde med C. F. Møllers tegnestue besluttede man sig af æstetiske grunde for en pullert ved AIAS. Som kort fortalt fungerede på den måde, at pullerten forsvandt ned i jorden, når en bilist med ret til at benytte p-pladsen passerede.

Men bilisterne kom gentagne gange i karambolage med pullerten. For eksempel oplevede en bilist at få skade på sin undervogn for 55.000 kroner, da den nedsænkede pullert kørte retur, netop som bilisten var ved at køre hen over den. Pullerten blev efter gentagne uheld til sidst taget midlertidigt ud af drift for at gennemgå forskellige test. Da den ikke bestod disse test, blev det efterfølgende besluttet at tage pullerten endegyldigt ud af drift. Så nu er den fjernet, og man er ved at anlægge en bom ved parkeringsanlægget ved AIAS.