Brand afbrød eksamen: 430 jurastuderende får mulighed for ekstra prøveforsøg og kan frit vælge den bedste karakter

Den 2. januar fik 740 studerende ved Aarhus BSS afbrudt deres eksamen på grund af en mindre brand, der forårsagede strømsvigt. 830 andre fik en eksamen udskudt. Nu giver fakultetet de studerende mulighed for et nyt prøveforsøg.

Arkivfoto: Melissa Bach Kirkeby Yildirim/AU Foto

De fleste studerende kan nok nikke genkendende til, at eksamen kan give hjertebanken og sved på panden. Men den 2. januar blev en ekstra stressende omgang for de cirka 740 studerende på Aarhus BSS, der fik deres eksamen afbrudt af en brand.

Branden opstod i en transformator i et teknik- og affaldsrum i en anden bygning end den, de studerende sad i, og kom hurtigt under kontrol. Derfor var det ikke nødvendigt at evakuere de studerende, men et strømsvigt i bygningen afbrød eksamenen og skabte problemer med digital aflevering.

Selvom langt de fleste studerende fik afleveret deres eksamen, har Aarhus BSS besluttet at kompensere de studerende for de dårlige eksamensvilkår. Det fortæller prodekan for uddannelse, Per Andersen.

Gratis prøveforsøg til jurastuderende

Den mest vidtgående kompensation får de cirka 430 jurastuderende, der sad til eksamen i familie- og arveret, da branden brød ud.

Hovedparten af dem afleverede deres opgaver og får opgaven bedømt med karakter. Kompensationen består i, at hvis de jurastuderende ikke er tilfreds med karakteren, har de mulighed for at tilmelde sig en omprøve, uden at det tæller som et brugt eksamensforsøg.

De studerende, der går til omprøve, kan efterfølgende frit vælge den bedste af de to eksamenskarakterer.

”Det er det mest imødekommende, vi kan tilbyde, men det er en ekstraordinær situation, og der er hjemmel til det i eksamensbekendtgørelsen,” siger Per Andersen.

Den håndfuld studerende, der ikke fik afleveret den 2. januar, får også mulighed for en ’gratis’ omprøve, men altså ikke for at vælge mellem to karakterer.

Per Andersen fortæller, at der bliver arbejdet på livet løs med at rette de studerendes opgaver, så de hurtigt kan få afklaring på, om de skal til omprøve.

”Vi er ved at undersøge, hvor og hvornår det kan lade sig gøre at afholde omprøven. Potentielt set er det en hel årgang, der skal op til omprøve, så det er selvfølgelig mange flere, end vi er vant til,” siger Per Andersen.

Gratis forsøg til studerende, der ikke bestod obligationsretlige valgfag

Det var ikke kun prøven i familie- og arveret, der blev afbrudt. Også de jurastuderende, der var til prøve i obligationsretlige valgfag, oplevede et intermezzo som følge af branden.

Deres prøve er imidlertid bestået/ikke bestået. Kompensationen er derfor rettet mod de studerende, der ikke består. De får mulighed for at gå til omprøve, uden at det koster et eksamensforsøg.

De økonomistuderende og HD-studerende, der skulle til prøve i makroøkonomi 1, mikroøkonomi 2 og Fixed Income, sad også og svedte over eksamen, da branden opstod. Deres prøver blev dog ikke påvirket af strømsvigtet, og derfor blev deres eksamen gennemført som normalt.

Til eksamen på en lørdag

Så heldige var de omkring 830 HA/BSc-studerende, der havde Eksternt Årsregnskab/Financial Accounting på eksamensprogrammet til gengæld ikke. De skulle have været oppe til eksamen om eftermiddagen torsdag den 2. januar, men fik deres prøve udsat til om lørdagen på grund af branden.

Ifølge Per Andersen dukkede hovedparten af de studerende op, selvom udsættelsen skete med kun to dages varsel. De studerende, der af gode årsager var forhindret, får mulighed for at gå til omprøve, uden at det koster et eksamensforsøg.