Omnibus prik

Chefforhandler for statens ansatte trækker sig

Flemming Vinther fratræder posten som formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening og dermed også posten som chefforhandler for statens ansatte.

Flemming Vinther. Foto: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)

Selvom Flemming Vinther i marts sidste år blev genvalgt som formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) – og dermed som chefforhandler for de 180.000 ansatte i staten – må han nu trække sig fra posten. 

Det sker som konsekvens af, at han i går trak sig som formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF). Kort før jul stillede bestyrelsen i HKKF et mistillidsvotum til ham, som dog blev trukket tilbage, hvorefter planen var at forsøge at finde en fælles vej frem.

Men på Facebook skriver Flemming Vinther onsdag, at det er blevet tydeligt for ham, at han ikke kan gå helhjertet ind i den proces, hvorfor han trækker sig som formand efter 15 år på posten.

Chefforhandler for statens ansatte

Flemming Vinther har været formand for CFU siden 2009 og har dermed været chefforhandler for de statsansatte i 2011, 2013, 2015 og senest under overenskomstforhandlingerne OK18. Det var med genvalget i 2019 planen, at han skulle følge op på resultaterne fra OK18 og forberede de kommende overenskomstforhandlinger, som finder sted næste år.

Anders Bondo Christensen, der er næstformand i CFU og formand for Lærernes Centralorganisation, er fungerende formand for CFU, indtil en ny er valgt.