De studerendes blad Delfinen er tilbage på print, men mangler desperat frivillige

Studenterbladet Delfinen er efter fem år som netavis nu tilbage på print. Men der mangler frivillige til at skrive bladet. Hvis ikke redaktionen øges, er der risiko for, at magasinet ikke længere kan udkomme, siger chefredaktør. Studenterrådet, som udgiver Delfinen, erkender, at situationen er presset.

Den seneste udgave af studentermagasinet Delfinen, der udkom i december, blev produceret af kun fire skribenter foruden chefredaktøren, to illustratorer og en art director. Redaktionen kunne godt bruge lidt flere frivillige kræfter, siger chefredaktør Sofie Norup Kolding. Grafik: Delfinen
Sofie Norup Kolding er chefredaktør for Delfinen.

Om Delfinen

Delfinen er de studerendes avis på Aarhus Universitet – skrevet af studerende for studerende. Delfinen udgives af Studenterrådet ved Aarhus Universitet, der har adgang til at udgive artikler på ’Studenterrådets sider’ i avisen. Det øvrige indhold redigeres frit af redaktionen, som er redaktionelt uafhængig. 

Efter at have udgivet mere end 200 udgivelser på tryk overgik Delfinen i 2017 til udelukkende at være en webavis. Men nu er den igen tilbage på print.

Vil du skrive for Delfinen?

Delfinen søger frivillige skribenter, der vil bidrage til avisen. Tjek Delfinens facebookside, eller kontakt chefredaktør Sofie Norup Kolding på delfinen@sr.au.dk

Det er ulønnet at skrive for Delfinen, men man får feedback og sin byline på artiklen.

I standere rundt omkring på Aarhus Universitets campus kan du igen finde de studerendes blad Delfinen på print. Efter fem år som netavis har Studenterrådet, som udgiver Delfinen, erkendt, at bladet igen skal udkomme på print tre gange om året.  

”Det har vi besluttet, fordi vi håber, bladet vil kunne nå bredere ud, når det ligger som et trykt produkt rundt om på campus,” forklarer Marie Dall, der er formand for Studenterrådet. 

De fem år, hvor bladet udelukkende er udkommet online, har kostet på synligheden, fortæller chefredaktør Sofie Norup Kolding. 

”De studerende skal lære Delfinen at kende igen. Der er mange fra min årgang, som aldrig har hørt om Delfinen,” siger Sofie Norup Kolding, der blev færdig som religionsvidenskaber i maj sidste år og tiltrådte posten som frivillig chefredaktør i oktober. 

Det manglende kendskab kan også mærkes på det frivillige engagement, der er en forudsætning for, at bladet kan udkomme, idet Delfinens redaktion udelukkende består af frivillige studerende.

Den seneste udgave af studentermagasinet Delfinen, der udkom i december, blev produceret af kun fire skribenter foruden chefredaktøren, to illustratorer og en art director. 

”Det lykkedes, men det var presset. Skribenterne måtte levere flere artikler end normalt, sideløbende med at de passede deres studier og eksamener, og vi måtte også bede nogle af de personer, vi egentlig gerne ville have interviewet, om selv at skrive et indlæg, for at få det til at hænge sammen,” fortæller Sofie Norup Kolding. 

”Hvis vi kunne fordoble bemandingen, så vi når op omkring de ti personer, vil vi være langt,” siger Sofie Norup Kolding.

Ifølge Studenterrådets årsberetning bestod Delfinens redaktion i 2020 af ni skribenter, fire illustratorer og to fotografer. Så redaktionen er halveret på et år.  

Udover den manglende synlighed peger chefredaktøren på, at det i øjeblikket er let for studerende at skaffe et lønnet job.

”Hvis man kan få erfaring gennem et lønnet job, er det jo det, man gør,” siger Sofie Norup Kolding.

De mange coronanedlukninger, hvor de studerende ikke har haft deres daglige gang på campus, kan også have spillet ind, mener hun. 

”Mange studerende har haft andre ting at tænke på i den periode end lige at engagere sig i frivillige aktiviteter.” 

Den tendens har flere andre studenterdrevne initiativer og foreninger på AU også mærket. 

LÆS OGSÅ: Nedlukningen truer trivsel og foreninger, og Zoom suger engagementet ud af de studerende

Uden frivillige, ingen avis

Sofie Norup Kolding fortæller, at Delfinen sammen med Studenterrådet har sat gang i en kampagne, der skal få flere til at melde sig som frivillige skribenter.

”Vi er begyndt at få henvendelser, men vi kan endnu ikke være sikre på, at de hænger ved, det må tiden vise. Vi håber det, for en større redaktion er lig med mere kreativitet og overskud, og det har enhver avis godt af.”

”Omvendt, hvis ikke vi har frivillige, så har vi ikke et blad,” siger Sofie Norup Kolding.

Studenterrådet holder vejret – og dækker underskuddet

Også i Studenterrådet er man bevidst om, at Delfinens situation er presset, siger formand Marie Dall.

”Lige nu holder vi lidt vejret. Vi kan godt se, at det ikke er holdbart, hvis ikke der kommer flere redaktionelle kræfter til. Men vi kan også se, at flere af de studienære blade, som for eksempel Kandestøberen på Statskundskab, klarer sig godt. Og vi håber, at nogle studerende kan se værdien af at nå en endnu bredere målgruppe og at lære hinanden at kende på tværs af studier, som er det, der kendetegner Delfinen.”

Studenterrådet besluttede sidste år at ændre på rammerne for Delfinen. Udover beslutningen om igen at udkomme på print besluttede rådet i foråret også, at stillingen som chefredaktør, som hidtil har været en lønnet post, fremadrettet skulle være ulønnet.

På spørgsmålet om, hvorvidt det sker i et forsøg på at skære ned på udgifterne til Delfinen, svarer Marie Dall: 

”Det er ikke en spareøvelse. Omlægningen sker for at skabe en bedre balance i redaktionsgruppen, hvor vi mener, at det før kunne skabe ubalance, når én i gruppen var lønnet, mens de andre var frivillige. Pengene bruger vi på en god frivilligpleje såsom forplejning og julefrokoster, som er vigtig for at kunne holde på de frivillige kræfter. Og så bruger vi pengene på markedsføring af Delfinen, herunder præmier i konkurrencer.” 

Udgiften til tryk af Delfinen skal finansieres af annonceindtægter fra bladet, men i erkendelsen af, at Delfinen endnu ikke er økonomisk selvbærende, dækker Studenterrådet eventuelt underskud i år. 

Korrekturlæst af Charlotte Boel

Om Delfinen

Delfinen er de studerendes avis på Aarhus Universitet – skrevet af studerende for studerende. Delfinen udgives af Studenterrådet ved Aarhus Universitet, der har adgang til at udgive artikler på ’Studenterrådets sider’ i avisen. Det øvrige indhold redigeres frit af redaktionen, som er redaktionelt uafhængig. 

Efter at have udgivet mere end 200 udgivelser på tryk overgik Delfinen i 2017 til udelukkende at være en webavis. Men nu er den igen tilbage på print.

Vil du skrive for Delfinen?

Delfinen søger frivillige skribenter, der vil bidrage til avisen. Tjek Delfinens facebookside, eller kontakt chefredaktør Sofie Norup Kolding på delfinen@sr.au.dk

Det er ulønnet at skrive for Delfinen, men man får feedback og sin byline på artiklen.