Omnibus prik

DEBAT: Er du ensom?

Spørgsmålet leder måske tankerne hen på en vis popsang, men faktisk er det for rigtig mange studerende et ganske reelt spørgsmål. Hele 13 procent af de studerende på Aarhus Universitet oplever ensomhed til daglig på studiet ifølge den seneste studiemiljøundersøgelse. Det kan og skal vi ikke acceptere. Derfor har Artsrådet i vores forårskampagne turneret rundt på campus og taget en snak med de studerende om det psykiske studiemiljø, og hvordan det kan forbedres på Arts.

Ditte Marie Thomsen studerer uddannelsesvidenskab og er medlem af Artsrådets forretningsudvalg. Foto: Privat

Et universitetsstudium er et fuldtidsstudium. Alligevel er der på mange studier, særligt på Arts og BSS, kun 12 undervisningstimer ugentligt. Det stiller store krav til den enkelte om selv at strukturere sin tid. Det er for mange studerende en udfordring, og for nogle ender det med ensomhed. Det gælder ikke kun om at klare sig igennem fagligt – også det faglige og sociale fællesskab er i høj grad noget, den enkelte studerende selv må få til at fungere. Men behøver det at være sådan?

Flere undervisningstimer er naturligvis at foretrække, men indtil vi får en uddannelses- og forskningsminister, der er klar til at investere penge i mere og bedre undervisning, er der tiltag, vi bør gribe til på lokalt plan.

Mange studerende efterspørger redskaber til at strukturere hverdagen og de mange timers forberedelse, som et universitetsstudium kræver. Det skal universitetet give dem på en sådan måde, at der kommer kvalitet i forberedelsen fagligt, men også socialt. På flere studier er der gode erfaringer med studiegrupper. Her oplever de studerende et fællesskab omkring studiet og får nogle relationer at indgå i. På den måde er der gode rammer for faglige diskussioner, social tryghed og en oplevelse af ikke at stå alene med opgaven. Universitetet skal derfor blive bedre til at påskønne studiegrupper og facilitere dem.

Det er også vigtigt, at hjælp til at skabe struktur i hverdagen er lettilgængelig. Det gælder først og fremmest oplysning, så de studerende ved, hvor de skal henvende sig med problemer i relation til studielivet, men det er også afgørende, at undervisere, studievejledere og andet personale har ressourcerne til at håndtere de studerendes henvendelser.

Stress, konkurrence og ensomhed

Det er ikke kun ensomheden, den er gal med blandt de studerende på Aarhus Universitet. Også stress og hård konkurrence har vist sig at være særdeles udbredt. Er dette i virkeligheden overraskende? Ofte hænger disse parametre sammen. Den studerende ser sine medstuderende som konkurrenter, bliver ensom og ender med at blive stresset. På den måde kan der opstilles mange slutninger, som kobler stress, konkurrence og ensomhed. Det kan virke som en stor mundfuld at gøre op med disse tunge emner, men så meget desto vigtigere er det, at vi gør noget ved problemerne. 

Et godt psykisk studiemiljø

Mange ting kan gøres bedre fra universitetet og andre instansers side, men vi skal heller ikke undervurdere, hvad vi som studerende kan ændre. Selvom der i visse tilfælde ikke faciliteres meget fællesskab ad officielle kanaler, er det stadig os, der kan hjælpe hinanden og kan se hinanden som kammerater frem for konkurrenter. Det er desuden os studerende, der kan iværksætte de sociale og faglige arrangementer, som kan skabe et tilhørsforhold til studiet. Endelig er det os studerende, der kan være opmærksomme på hinanden og bede hinanden om hjælp, når det er svært. Kort sagt kan og skal vi alle være med til at sørge for, at ingen svarer ja til spørgsmålet: Er du ensom?