DEBAT: Hvor skal jeg parkere?!?

Sådan spørger mange studerende, der mærker konsekvenserne af Aarhus Universitets parkeringsregler, når de må afbryde undervisningen for at stille parkeringsskiven.

Artsrådet lavede for et par uger siden en kampagne for at sætte fokus på parkeringsforholdene på AU, som flere studerene ifølge Artsrådet finder utilstrækkelige. Underskrifterne blev indsamlet på parkeringsbøder. 251 studerende og undervisere kom forbi Artsrådets kampagnebod og underskrev en parkeringsbøde for bedre parkeringsforhold. Disse gives nu videre til Aarhus Universitets ledelse. Foto: Artsrådet

Studerende har et stærkt begrænset antal pladser at parkere på inden for campus. De må kun holde på offentlige parkeringspladser, hvor det maksimalt er tilladt at holde i fire timer. Til sammenligning kan medarbejdere på Aarhus Universitet registrere op til to biler og en gæsteparkering uden tidsbegrænsning.

Må afbryde undervisning for at stille p-skiven

Det betyder, at der på campus er ledige pladser i medarbejderparkeringen, mens studerende bruger urimelig lang tid på at finde en parkeringsplads. Ofte ender det med, at bilen må stilles langt væk fra campus og den studerende må på en længere vandretur. Andre gange lykkes det at finde en parkeringsplads, men da må undervisningen, gruppearbejdet eller læsningen afbrydes efter fire timer for at stille parkeringsskiven.

Svært at planlægge sin dag

Det kan være svært at planlægge sin dag, når man som studerende kommer langvejs fra og ikke ved, om man skal bruge fem minutter eller en time på at finde et sted at parkere. Det fordrer ikke et godt studiemiljø. Værst er det for studerende, som har aktiv undervisningsdeltagelse som eksamensform. Når de skal forlade undervisningen for at stille parkeringsskiven, betyder det samtidig, at de forhindres i at gå til eksamen.

Studerende og ansatte skal have lige adgang til parkering

”Jamen, jeg har ikke en bil, så jeg er da ligeglad”. Sådan kan den umiddelbare tanke måske være hos studerende uden bil. Men Artsrådet er ikke ligeglad. Parkering skal ikke være en daglig udfordring for studerende. Derfor mener Artsrådet, at studerende og ansatte skal have lige adgang til parkering uden tidsbegrænsning.