DEBAT: Hvorfor er AU’s tilbud til iværksættere så svære at finde?

Hvordan finder man Studentervæksthuset, Dual Career eller Startup Factory, som er universitetets egne tilbud i forbindelse med iværksætteri, når man ikke ved, at de findes? Spørger Mikkel Kristian Fenneberg, der læser statskundskab på 1. semester og driver iværsksættervirksomheden MF Film ved siden af studierne.

Mikkel Kristian Fenneberg læser statskundskab på 1. semester og driver iværsksættervirksomheden MF Film ved siden af studierne. Foto: Privat

På Aarhus Universitets hjemmeside kan man læse om, hvad Aarhus Universitet synes er vigtigt at vide om Aarhus som studieby, uanset om man allerede bor og studerer i byen, eller om man skal til at flytte hertil som kommende studerende. På siden kan man se en masse statistik om byen. Blandt andet at Aarhus på et generelt niveau er den by med det højeste uddannelsesniveau i Danmark, og at næsten hver femte indbygger i byen er studerende, hvilket også er det højeste i Danmark. Man kan sågar læse om, hvor de fedeste fester er at finde!

Men hvor kan jeg finde oplysninger om mulighederne for mig og andre studerende, der har en iværksætteridé? Hvordan finder man Studentervæksthuset, Dual Career eller Startup Factory, som er universitetets egne tilbud i forbindelse med iværksætteri, når man ikke ved, at de findes? Ikke engang i RUS-pjecen står der noget om mulighederne for iværksættere på AU eller i Aarhus. Mange vil se iværksætteri som en hæmsko for universitetet, da dets mål er at få de studerende igennem deres uddannelse så hurtigt som muligt. Der er et klart økonomisk aspekt indblandet. Men jeg forstår ikke, at et uddannelsessted med så mange uddannelsesretninger i en by med så mange unge og motiverede studerende ikke sætter mere fokus på mulighederne for at være studerende iværksætter. 

Vigtigt at sætte fokus på iværksætteri som mulighed

Tal fra AU Dual Career viser, at de studerende iværksættere klarer flere ECTS point end de studerende, som ikke har andet ved siden af deres studie end deres studiejob. Hvor studerende uden noget ved siden af ligger omkring eller måske endda under normen på 45 ECTS, ligger iværksætterne på den positive side af 50 ECTS (undersøgelsen er fra 2015 og sammenligner studerende iværksættere tilknyttet Studentervæksthus Aarhus i perioden 2013-2015 med studerende, der ikke driver værksættervirksomhed ved siden af studierne, red.). Disse tal viser, hvor vigtigt det er for en by som Aarhus og et uddannelsessted som AU at sætte fokus på, at iværksætteri også kan være en mulighed, mens man studerer.

For ikke så lang tid siden lagde AU selv en film op på Facebook om to iværksættere, der begge har gået på universitetet og nu har et firma med over 160 ansatte på tværs af landegrænser. Sådanne videoer er noget af det, vi skal have mere af! Men ikke kun med iværksættere, der er blevet til noget efter studiet. Nej, vi skal også have fokus på de studerende, der er iværksættere under studiet og har succes med det. Det skal være tydeligt for enhver ung, der kommer til Aarhus, hvilke muligheder og udvikling der ligger i at være iværksætter ved siden af studiet i Aarhus. Aarhus som studieby skal favne bredere, end den gør nu. Vi skal have ideerne, væksten, mulighederne og mangfoldigheden, som iværksætteri kan give, med ind i billedet af Aarhus som verdens bedste studieby.