Omnibus prik

DEBAT: Vi har brug for tydelige og transparente procedurer for håndtering af sexisme og overgreb

En rapport fra VIVE dokumenterede for nylig, at sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed er en trist realitet for ph.d.-studerende på danske universiteter. Universiteterne må tage ansvar og etablere uafhængige, sikre og tillidsvækkende muligheder for at rapportere hændelser – på en måde, som tager højde for magtstrukturer inden for akademia og sikrer mod repressalier. Sådan skriver ph.d.-studerende Signe Vogel og Sofie Abildgaard Jacobsen på vegne af PhD Foreningen Health.

Bestyrelsen i PhD Foreningen - Health. Fra venstre ses Helen Bei Thomsen, Livie Yumeng Li, Emil Weissmann Jensen, Fernando Valentim Bitencourt, Eleni Sia, Yane Costa Chaves og Sofie Abildgaard Jacobsen. Foto: PhD Foreningen - Health

Dette er et debatindlæg. Synspunkterne, som udtrykkes i indlægget, er skribenternes. Vil du deltage i debatten, så send dit indlæg til opinion.omnibus@au.dk

En nylig rapport fra forsknings- og analysecentret VIVE dokumenterer noget, som er alvorligt galt på de danske universiteter. Sexisme og uønsket seksuel adfærd er en trist realitet for mange af vores ph.d.-kollegaer, og ofte er det netop de personer, der skal støtte og vejlede os, som står bag disse krænkelser og overgreb.

Vi er glade for de tiltag, der er taget på Institut for Klinisk Medicin, såsom KVINFO-undersøgelsen, trivselsudvalgene og inklusionen af sexisme i vejlederkurserne. Dog ønsker vi at fremhæve, hvordan der stadig eksisterer barrierer for ph.d.-studerende, som vanskeliggør brugen af disse tiltag.

En sårbar position

Ph.d.-studerende er i en sårbar position; vores akademiske fremtid hviler i hænderne på vejledere, ledere og seniorforskere, som har en enorm magt over os. Når nogen i sådanne magtpositioner begår overgreb, kan det føles, som om der ikke er noget sted at få hjælp. Ofte bliver vi bedt om at rapportere sådanne hændelser netop til vores vejleder eller leder, men hvordan kan vi gøre det, når det er de personer, der er udøverne af den psykiske og/eller fysiske vold? Hertil kan vi af samme grund møde modstand mod at snakke højt, hvis vi ser vores medstuderende blive udsat for krænkende adfærd.

Vores akademiske fremtid hviler i hænderne på vejledere, ledere og seniorforskere, som har en enorm magt over os. Når nogen i sådanne magtpositioner begår overgreb, kan det føles, som om der ikke er noget sted at få hjælp.

Vi har brug for tydelige og transparente retningslinjer og procedurer for håndtering af sexisme og overgreb – og disse skal tage højde for magtdynamikkerne i akademia. Universiteterne skal tage ansvar og sikre, at der er uafhængige, sikre og tillidsværdige veje for ph.d.-studerende at rapportere hændelser uden frygt for repressalier.

Et øget fokus på brug af tillidsrepræsentanter, HR-afdelinger og DEI-officerer (rådgivere i diversitet, ligestilling og inklusion, red.) kunne være et sted at starte. Disse instanser skal være trænet i at håndtere svære situationer samt være let tilgængelige for de ph.d.-studerende. De skal også være tydeligt uafhængige af den magtstruktur, som vejledere, ledere og seniorforskere repræsenterer, og de skal kunne agere med fuld diskretion og ikke mindst beskyttelse af de ph.d.-studerende, der træder frem.

Universiteternes ansvar

Som ph.d.-studerende har vi brug for at vide, at vi ikke er alene. Vi har brug for transparens og sikkerhed for, at vores rapportering vil blive taget alvorligt, og at vi vil blive beskyttet mod yderligere overgreb, repressalier og hævnakter. Det er universiteternes ansvar at skabe et trygt miljø, hvor respekt og sikkerhed er i højsædet.

Det er tid til at ændre systemet og sikre, at ingen ph.d.-studerende føler sig tvunget til at udholde sexisme og overgreb i stilhed. Lad os arbejde sammen for at skabe et miljø, hvor alle kan føle sig trygge, respekteret og støttet.

På vegne af PhD Foreningen – Health

Signe Vogel, ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin, og Sofie Abildgaard Jacobsen, ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin og forperson for PhD Foreningen – Health

Korrekturlæst af Charlotte Boel