Omnibus prik

Svar: Ph.d.-skolen på Health sætter ind over for sexisme

På ph.d.-skolen på Health anerkender vi alvoren af de udfordringer, ph.d.-studerende beskriver i et debatindlæg bragt i Omnibus. Vi har implementeret en række initiativer for at tackle problemet med sexisme og uønsket seksuel adfærd blandt ph.d.-studerende. Effektiviteten af flere af disse initiativer afhænger dog af de studerendes deltagelse. Jeres input er afgørende for at hjælpe os med at vurdere effekten og træffe informerede beslutninger, skriver Helene Nørrelund, der er leder af ph.d.-skolen på Health.

Helene Nørrelund er leder af ph.d.-skolen på Health. Foto: Privat

Signe Vogel og Sofie Abildgaard Jacobsen fra PhD Foreningen Health rejser et vigtigt og vedkommende emne omkring sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed i et nyligt debatindlæg i Omnibus. Tak for det.

På ph.d.-skolen på Health anerkender vi alvoren af de udfordringer, de studerende beskriver. Vi har allerede kommenteret resultaterne fra en nylig VIVE-undersøgelse i vores månedsbrev fra maj måned. Her fremlagde vi en række initiativer, vi har implementeret for at tackle problemet med sexisme og uønsket seksuel adfærd blandt ph.d.-studerende.

Vi har styrket vores støtte til de studerende ved at udpege ledere af ph.d.-programmerne som go-to-personer, man som ph.d.-studerende kan henvende sig til, hvis man oplever noget uønsket. Vi har også en uvildig ph.d.-rådgiver, der kan kontaktes i fuld fortrolighed i forbindelse med alle former for mistrivsel.

På den måde sikrer vi, at man som studerende har flere uafhængige og tillidsvækkende muligheder for at rapportere hændelser uden frygt for repressalier.

Vi har også integreret diskussioner om sexisme og chikane i vores vejlederkurser. Gennem casestudier og scenarier arbejder vi på at øge bevidstheden og fremme en kultur baseret på respekt og inklusion. Desuden indgår spørgsmål om oplevelser med sexisme nu i vores obligatoriske arbejdspladsvurderinger (APV), som vi opfordrer alle til at udfylde hvert andet år. Disse vurderinger hjælper os med at overvåge tendenser og identificere områder, hvor vi kan forbedre os.

Input fra ph.d.-studerende er afgørende

Vi har også introduceret en post-thesis-evaluering, hvor I som studerende kan give feedback på jeres samlede ph.d.-oplevelse, herunder eventuelle tilfælde af diskrimination eller overgreb. Effektiviteten af disse initiativer afhænger dog af de studerendes deltagelse. Jeres input er afgørende for at hjælpe os med at vurdere effekten af vores tiltag og træffe informerede beslutninger fremadrettet.

VIVE-undersøgelsen bygger på data, der strækker sig fra 2010 til 2018. På tværs af ph.d.-skolerne på Aarhus Universitet har vi besluttet at inkludere spørgsmål om sexisme i vores næste 'Kvalitet i ph.d.-uddannelse'-survey, som gennemføres hvert fjerde år – næste gang i 2025. Denne undersøgelse vil give os et solidt grundlag for at vurdere situationen, som den ser ud i dag, samt vurdere behovet for yderligere initiativer og handling.

På ph.d.-skolen på Health prioriterer vi kampen mod sexisme i akademia højt. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor alle føler sig respekteret, støttet og værdsat.

Korrekturlæst af Charlotte Boel