Der gik mere end et årti mellem MUS-samtalerne

Egentlig skulle de finde sted én gang om året. Men medarbejderudviklingssamtalerne på AU bliver gennemført med svingende frekvens. For kemiprofessor Jan Skov Pedersen gik der mere end et årti mellem samtalerne.

Mere end et årti skulle der gå mellem kemiprofessor Jan Skov Pedersens seneste to MUS-samtaler. Den første fandt sted, før han blev ansat på AU, med hans daværende leder Ib Johannsen i slutningen af 1990’erne, da de begge var ansat på Risø.

I 2000 blev Jan Skov Pedersen ansat hos Institut for Kemi på AU, alligevel fandt hans næste MUS-samtale først sted i 2012. Igen med Ib Johannsen, som året forinden var blevet leder af
instituttet.

Kemiprofessoren var imidlertid ikke den eneste på instituttet, der ikke havde været til den årlige udviklingssamtale med lederen.

»Der var en del medarbejdere, som ikke havde haft en MUS-samtale i egentlig forstand før, og det var ikke, fordi de var nye på instituttet,« fortæller nuværende institutleder Ib Johannsen.

Det ændrer sig nu med udrulningen af AU’s nye MUS-koncept, som Institut for Kemi har været blandt de første til at teste. Men da MUS-samtalerne langt fra var tradition på instituttet, måtte Ib Johannsen af og til argumentere for, hvad samtalerne skulle gøre godt for, fortæller han.

Test af nyt MUS-koncept

Jan Skov Pedersen og Ib Johannsens dom over det nye koncept er klar.

»Det er et udmærket koncept. Når man forbereder sig med udgangspunkt i samtaleguiden, får man
tænkt alle aspekter igennem, og når man følger den til samtalen, får man mange ting vendt. Vi fik blandt andet talt om gensidige forventninger, og den afstemning var god,« fortæller Jan Skov Pedersen.

Det faktum, at medarbejderen er ansvarlig for, at aftalen bliver tastet ind i et nyt MUS-modul i det
personaleadministrative it-system AUHRA, er han dog mere loren over for.

»Jeg var ikke glad for at gå derfra med ekstra kontorarbejde.«

Også institutleder Ib Johannsen er overordnet set tilfreds med det nye koncept.

»Det fungerede udmærket, men jeg savnede et spørgsmål om, hvorvidt der er øvrige forhold i ens liv af betydning for ens arbejde, for eksempel sygdom eller dødsfald i familien, som medarbejderen finder det relevant at drøfte.«

Er det nu nødvendigt?

MUS-modulet var han derimod ikke imponeret af.

»Det var teknisk set en katastrofe. Det var kompliceret at bruge og langt fra selvindlysende.«

Efterfølgende har AU HR foretaget en del justeringer af MUSmodulet, og Ib Johannsen har haft
lejlighed til at få de nye justeringer demonstreret.

»Det er bestemt blevet meget bedre. Men jeg mener stadig, man kan drøfte, om det er nødvendigt med et elektronisk system.«

Læs mere om MUS og det nye koncept her: au.dk/mus