Nyt, fælles MUS-koncept klar til brug

AU’s nye, fælles MUS-koncept skal sikre, at du får den årlige samtale med din nærmeste leder, som du har ret til, og at der bliver fulgt op på samtalerne.

Illustration: Astrid Reitzel

»Baggrunden for, at AU nu får et nyt, fælles MUS-koncept, er blandt andet, MUS-samtalerne hidtil er blevet udført med svingende frekvens og med svingende kvalitet eller måske slet ikke er blevet  afholdt,« fortæller Astrid Viola Hornbech Svendsen, der leder projektgruppen, som har udviklet konceptet i samarbejde med medarbejderrepræsentanter.

Vigtigt at følge op

Et nyt værktøj i det personaleadministrative system AUHRA skal at MUS-samtalen bliver holdt en gang om året. Værktøjet hjælper andet lederen med at få indkaldt til samtaler og kan også sende
påmindelser til både medarbejder og leder, så der bliver fulgt op på aftalerne.

»Opfølgning på samtalerne er afgørende for, at MUS-samtalen har effekt,« siger Astrid Viola Hornbech Svendsen.

Da værktøjet blev pilottestet af Institut for Kemi, var det endnu ikke flyvefærdigt. Erfaringerne fra
testen er blevet brugt til at forbedre systemet, fortæller hun.

»Vi har skrællet alt unødigt væk og gjort det intuitivt og enkelt at bruge.«

Ét fælles koncept

Universitetsledelsen ønskede ét fælles koncept, der kan bruges på hele AU, men som samtidig kan tilpasses de enkelte enheder.

»Den opgave har vi forsøgt at løse ved at lave forskellige samtaleguider rettet mod teknisk-administrativt personale, videnskabeligt personale, videnskabeligt personale med ledelsesansvar samt ledere. Derudover kan det lokale samarbejdsudvalg beslutte, om den overordnede samtaleguide skal suppleres af spørgsmål, som er relevante lokalt.«

Det nye MUS-koncept skal evalueres hvert år og justeres om nødvendigt.

Læs mere om MUS og det nye koncept her: au.dk/mus