Det Unge Akademi belønner det gode forskningsmiljø for juniorforskere – indstilling lukker 15. marts

Det Unge Akademi, der hører under det Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, uddeler i år prisen for Årets Forskningsmiljø 2024. Som juniorforsker er det frem til 15. marts muligt at indstille sit forskningsmiljø til prisen. Modtageren af prisen får udover anerkendelsen 10.000 kroner til et fagligt eller socialt arrangement.

(Arkivfoto). Foto: Lars Kruse/AU Foto

Det videnskabelige forum for unge forskere, Det Unge Akademi, uddeler igen i år prisen for Årets Forskningsmiljø, som går til et dansk forskningsmiljø, der i særlig grad giver juniorforskere mulighed for at udfolde sig gennem et stærkt fællesskab.

Prisen lægger vægt på forskningsfællesskaber, hvor yngre forskere trives og får mulighed for at udvikle sig for eksempel ved at kunne afprøve nye ideer.

”For os er det særligt vigtigt, at yngre forskere får vejledning, sparring og mulighed for at udvikle sig. Det kan faciliteres på mange måder. Det gode forskningsmiljø kunne for eksempel være et miljø, der fremmer fremragende forskning og kreativitet, afprøvning af nye ideer og kollektivets trivsel og mentale sundhed. Vi glæder os til at høre, hvad der for jer er et godt forskningsmiljø,” skriver Det Unge Akademi i en nyhed.

Som juniorforsker er det muligt at indstille et forskningsmiljø til prisen senest 15. marts. Prisen uddeles i juni, og med til den følger 10.000 kroner til et fagligt eller socialt arrangement i forskningsmiljøet. Prisen blev uddelt første gang i 2022.

Det Unge Akademi

Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og blev oprettet i 2011 som et nyt videnskabeligt forum for unge, talentfulde forskere.

Akademiet er tværvidenskabeligt og beskæftiger sig blandt andet med forskningspolitiske emner, forskningsformidling til et bredt publikum og tværfagligt samarbejde.

Forskningsmiljø på DTU modtog prisen i 2023

AU-professor Peter Dalsgaard, der i februar modtog statens prestigefulde EliteForsk-pris, var med til at stifte prisen, da han fra 2016 til 2021 var en del af Det Unge Akademi. Til Omnibus forklarede han, hvorfor han mener, det er vigtigt at hylde kollektivet frem for individer.

”Det er nemt at fortælle en klassisk hero’s journey, men det kunne være spændende at udvikle andre måder at fortælle om forskning på, som bedre afspejler den måde, det faktisk foregår på. Der er en traditionel forestilling om den unikke ener i forskningsverdenen. Og der findes unikke enere, men det meste forskning sker altså i kollektiver,” sagde Peter Dalsgaard.

ELITEFORSKER: "VI HAR BRUG FOR ET BREDT VIDENSGRUNDLAG AT TRÆKKE PÅ, NÅR VERDEN UDVIKLER SIG I EN RETNING, VI IKKE HAVDE FORUDSET"

Sidste år modtog Social Complexity Lab fra DTU Årets Forskningsmiljø i et felt med i alt 29 forskningsmiljøer.

Det Unge Akademi fremhævede blandt andet miljøets vægtning af balance og det at være menneskelig.

”Vægtningen af balance ses blandt andet i miljøets anerkendelse af, at der i et travlt forskerliv med publikationsræs, og møde- og undervisningsforpligtelser også skal være plads til at lade tankerne og fantasien vandre. Konkret organiseres ugen med to fællesskabsorienterede gruppedage med struktureret indhold, møder og fællesskaber, mens resten af ugen er løsere organiseret med større grad af selvorganisering og friere arbejdsforhold,” skrev akademiet blandt andet.

Hvad er et “forskningsmiljø”?

Det kan være et formelt eller uformelt netværk, f.eks. et ph.d.-netværk eller et forskningsformidlingsnetværk

Det kan være en forskningsklynge som samler forskere på tværs af specifikke fagområder

Det kan være en forskningsgruppe med en vejleder og to eller flere ph.d.-studerende

Det kan være et miljø med en flad eller ikke-flad struktur

Det kan være digitalt og/eller fysisk

Hvordan kan man nominere sit forskningsmiljø?

I skal indsende en kort indstilling, der forholder sig til følgende spørgsmål:

Giv en kort beskrivelse af det nominerede forskningsmiljø, herunder hvad I forsker i, hvor I er placeret, hvor stort miljøet er, og hvad jeres tilhørsforhold til det er.

Hvorfor har jeres forskningsmiljø fortjent prisen for Årets Forskningsmiljø?

Hvordan har samarbejdet i forskningsmiljøet fremmet jeres forskning og udviklet jer og jeres karrieremuligheder som unge forskere?

Læs mere om indstillingsprocessen og find ansøgningslink her.

Kilde: Det Unge Akademi.