Omnibus prik

Driften af flere AU-kantiner sendes i udbud

Jespers Torvekøkken, der siden 2020 har stået for driften af flere AU-kantiner, har valgt at trække sig fra aftalen før tid. Nu sender AU driften af i alt tre eksisterende kantiner i udbud samt aftale om forplejning til møder og events. Udbuddet vil også omfatte kommende kantiner i Universitetsbyen.

Aarhus Universitet sender driften af flere kantiner på universitetets campus i Aarhus i udbud, herunder blandt andet Samfundsfagenes Kantine. Foto: Ida Jensen/AU Foto

Driften af følgende kantiner sendes i udbud

  • Nobelparkens Kantine og Deli
  • Samfundsfagenes Kantine
  • Tandlægeskolens Kantine
  • Møde- og konferenceforplejning samt forplejning i forbindelse med events 
  • Kantiner i Universitetsbyen

Jespers Torvekøkken fortsætter med at drive kantinen på DPU i Emdrup.

Med virkning fra 31. maj trækker virksomheden Jespers Torvekøkken sig fra aftalen om kantinedrift af tre kantiner på AU’s campus i Aarhus samt aftalen om at levere forplejning i forbindelse med møder, konferencer og events.

Jespers Torvekøkken vandt i 2020 udbuddet om kantinedriften af kantinen og delien i Nobelparken, Tandlægeskolens Kantine samt møde- og konferenceforplejning. Virksomheden drev på daværende tidspunkt allerede Samfundsfagenes Kantine og kantinen på DPU i Emdrup. Men nu trækker virksomheden sig fra samtlige aktiviteter på Aarhus Universitets campus i Aarhus. Virksomheden fortsætter dog driften af DPU’s kantine i Emdrup.

Direktør: Umuligt at drive rentabel forretning

Ronny Saul, der er administrerende direktør i Jespers Torvekøkken, begrunder beslutningen med, at forudsætningerne for at få forretningen til at hænge sammen økonomisk har vist sig at være vanskelige. Virksomheden har ifølge direktøren søgt at løse vanskelighederne inden for rammerne af den nuværende aftale i samarbejde med AU.

”Vi begyndte vores aktiviteter på AU under coronapandemien, og siden har verden og markedet ændret sig på en måde, så vi finder det umuligt at drive en rentabel forretning inden for den nuværende kontraktramme,” siger han.

Ronny Saul understreger, at Jespers Torvekøkken har været glade for at forpagte kantiner på AU. Han afviser heller ikke, at virksomheden vil byde på driften igen, såfremt man vurderer, at det nye udbud har et passende tilsnit.

Nyt udbud på vej

Det kommende kantineudbud vil ifølge Aarhus Universitet omfatte driften af tre eksisterende kantiner, møde- og konferenceforplejning samt driften af kommende kantiner i Universitetsbyen.

I 2020, da kantinedriften senest blev sendt i udbud, besluttede universitetet at lukke kantinen på Moesgaard, kantinen i Stakladen og Dale’s Café ved Internationalt Center. Begrundelsen fra daværende universitetsdirektør Arnold Boon var, at de tre kantiner i en længere periode ikke havde været rentable forretninger, og at der var andre kantiner i nærheden. Siden blev der dog indgået en aftale med virksomheden MoCa MaD om drift af kantinen på Moesgaard.

Aarhus Universitet forventer, at den nye forpagter overtager driften i begyndelsen af juli.

Korrekturlæst af Charlotte Boel