Eksamenssnyd: 12 studerende bortvist i ét semester efter vinterens eksamener – kun én indberetning af snyd med chatbot

Ved vinterens eksamener blev der indberettet 138 sager om mistanke om eksamenssnyd. 53 af dem har indtil videre ført til sanktioner. Mange mangler fortsat at blive færdigbehandlet. Kun én sag handler om snyd med kunstig intelligens, og ifølge AU-lektor er det meget svært at opdage.

Foto: Lars Kruse/AU Foto

Hvert år bliver studerende på Aarhus Universitet taget i eksamenssnyd, og de nyligt overståede vintereksamener er ikke nogen undtagelse.

Foreløbigt er 55 sager blev færdigbehandlet – 53 af dem har ført til sanktioner. 12 studerende er blevet hårdest ramt med bortvisning for ét semester, mens flest har fået deres prøve annulleret, og derfor skal eller har skullet gå til en ny eksamen. Ingen er blevet ramt af de to hårdeste sanktioner, der lyder på bortvisning for to semestre eller permanent bortvisning.

I alt er der blevet indberettet 138 sager om mistanke om snyd ved vinterens eksamener, der for de fleste løb fra december til januar og for nogle ind i februar. 13 af sagerne blev afvist, mens 70 fortsat mangler at blive færdigbehandlet. Det fulde overblik vil være på plads i april. Til sammenligning var der i alt 72 sager om eksamenssnyd ved sommerens eksamener.

Snyd med hvad?

Mest udbredt er snyd med illegale hjælpemidler, som udgør 16 af de 55 færdigbehandlede sager. Snyd med netop det kan opstå til eksamener uden hjælpemidler, hvor den studerende for eksempel har medbragt egne noter eller sin mobil. Dernæst er det snyd, der betegnes som 'Andet', som står for 14 af sagerne. Det kan for eksempel være brug af fælles noter eller aflevering fra en anden IP-adresse til en stedprøve. Det kan også være brug af kunstigt intelligente værktøjer, som AU betegner som GAI – Generative Artificial Intelligence. Brugen af kunstig intelligens er dog ikke noget, der bonner iøjnefaldende ud i statistikken.

De forholdsvis nye kunstigt intelligente værktøjer har ellers fået meget opmærksomhed, og mange er særligt opmærksomme på risikoen ved, at ChatGPT kan bruges til at snyde til eksamen. Men ligesom tilfældet var til sommerens eksamener, hvor kun fem sager drejede sig om brugen af kunstig intelligens, fylder de kunstigt intelligente værktøjer ikke meget – kun én enkelt af de færdigbehandlede sager omhandler brug af en chatbot.

Samtidig bliver det i fremtiden for flere studerende tilladt at bruge ChatGPT. Det er kun få måneder, siden Aarhus Universitet oplyste, at det lemper reglerne for brug af kunstig intelligens til specialer og bacheloropgaver, og at lempelser til flere eksamensformer er på vej.

AU LEMPER REGLERNE FOR BRUG AF KUNSTIG INTELLIGENS TIL SPECIALER OG BACHELOROPGAVER

Lektor: Ingen teknologiske løsninger er pålidelige nok

Lektor på Aarhus BSS, Carsten Bergenholtz, er af den opfattelse, at det er svært at fange snyd med generativ kunstig intelligens. Carsten Bergenholtz sad med i AU’s arbejdsgruppe om anvendelse af GAI på AU, som i januar leverede sin indstilling til ledelsen, og som tidligere nævnt har gjort det muligt i fremtiden at bruge kunstigt intelligente værktøjer til bachelor- og specialeopgaver.

"AU har, som andre universiteter, fortsat svært ved at fange snyd med chatbots, da der på nuværende tidspunkt ikke findes teknologiske løsninger, der er pålidelige nok til at give en sikker identifikation af, om tekst er GAI-genereret. En censor vil således have svært ved at identificere snyd med chatbots – ligesom vi ikke kan identificere, hvis en studerende har fået hjælp fra familie og venner. En underviser, der har læst flere af den enkelte studerendes opgaver, vil måske have nemmere ved at se drastiske forskelle i kvalitet," siger Carsten Bergenholtz. 

Om der er bedre værktøjer på vej til at opfange snyd med kunstigt intelligente værktøjer, tvivler han på.

"Jeg har ikke hørt om nogen, og jeg ser heller ikke indikationer på, at teknologien går i den retning. Muligvis vil nogle typer af GAI-brug kunne identificeres, men når der findes så mange forskellige typer chatbots, er det svært at finde en generel løsning, som kan fungere på tværs af så mange forskellige varianter," siger Carsten Bergenholtz. 

Bergenholtz har en forventning om, at universitetet i fremtiden kommer til at acceptere brugen af GAI i hjemmeopgaver, ligesom det nu er tilladt til bachelor- og specialeopgaver. Men samtidig regner han med, at AU vil lave flere on-site og mundtlige prøver for at sikre sig imod snyd.

Korrekturlæst af Charlotte Boel