Omnibus prik

En satsning, der er alt andet end tandløs

Institut for Odontologi og Oral Sundhed indvier i dag en ny simulationsklinik med 21 fantomdukker med udskiftelige tandsæt, udstyr som i en moderne tandlægeklinik og teknologi, som forbedrer undervisningen.

Fotos: Lars Kruse, AU Foto

Klinikleder Birgitte Lüttge er ikke i tvivl om, hvad hun er mest begejstret for ved den nye simulationsklinik, som Institut for Odontologi og Oral Sundhed indvier i dag.

”Det er teknikken!” lyder det prompte.

Hver af de 20 arbejdsstationer i den nye klinik er indrettet som en moderne tandklinik. Dertil kommer avanceret it-udstyr, som markant forbedrer undervisningen, blandt andet fordi underviseren kan føre et kamera helt ind i mundhulen på sin fantomdukke og blæse billedet op på tre storskærme og på små skærme ved de enkelte stationer. På den måde kan de studerende let følge indgrebet, og de har mulighed for at udføre det simultant på fantomdukken ved deres arbejdsstation. Der er også mulighed for at optage indgrebet, så de studerende kan se det efterfølgende. 

Fantomdukkerne, som har bløde, kødfarvede kinder, men ingen øjne, kan ved hjælp af udskiftelige tandsæt komme til at fejle alskens mulige tandsygdomme.

”Og det er kun fantasien, der sætter grænser, for vi får også mulighed for at 3D-printe enkelte tænder eller hele tandsæt med bestemte sygdomme, alt efter de cases vi vil undervise i,” fortæller Birgitte Lüttge. 

Studerende kan træne samspillet med andre fagligheder

Instituttet råder allerede over én simulationsklinik med fantomdukker, som de studerende kan øve forskellige indgreb på, inden de skal behandle patienter. Men den nye klinik er væsentligt mere avanceret, og den er indrettet, så de studerende har mulighed for at arbejde firehændigt, understreger Birgitte Lüttge. 

”Fordi de enkelte arbejdsstationer er indrettet som på en rigtig klinik, kan vi simulere virkelighedens verden, hvor de studerende kan træne samspillet mellem de forskellige tandfagligheder. De tandlægestuderende kan udføre indgreb på fantomdukken, mens en klinikassistentelev assisterer. Efterfølgende kan journalen skrives i den elektroniske patientjournal fra pc'en ved bordet bagved.”

Klinikken understøtter dermed The Aarhus Model of Dental Education, som instituttet arbejder efter, og hvor studerende i alle de tandfaglige uddannelser trænes i at samarbejde på tværs af fagligheder og årgange.  

Hvad siger de studerende?

Cecilie Hansen og Sofie Mørch er begge tandlægestuderende på 7. semester. De har netop hørt om den nye klinik, men har endnu ikke haft de nye fantomdukker og det nye udstyr mellem hænderne. De har dog ikke svært ved at få øje på mulighederne. 

”Hvis man kan lave de behandlinger, man mangler på sit tællekort, i klinikken (en oversigt over de behandlinger, som den enkelte studerende skal have udført på et bestemt tidspunkt i uddannelsen, red.), vil det virkelig tage meget pres af os studerende. Det kan nemlig nogle gange være svært at skaffe patienter til lige præcis den behandling, man mangler på sit tællekort,” forklarer Cecilie Hansen. 

”Det er også en god måde at træne sit håndelag ved at udføre forskellige behandlinger. Og det kan være rart at prøve på en fantomdukke, inden man skal udføre behandlingen på en patient,” siger Sofie Mørch.

Cecilie Hansen supplerer: 

”Underviseren kan demonstrere et indgreb, som vi kan følge på storskærm. I dag kan det være svært at se, når vi står en hel flok studerende og skal kigge hen over skulderen på underviseren. Det kunne også være godt, hvis underviseren kan følge med på en skærm og se, hvor langt vi er med et indgreb.”

Det sidste, at underviseren kan følge de studerendes indgreb via kamera, er endnu ikke muligt.

"Men udstyret kan implementeres, og det er vores næste satsning," siger Birgitte Lüttge.

Klinikken kan skaffe indtægter til instituttet

Birgitte Lüttge fortæller videre, at den nye simulationsklinik ikke kun er for instituttets studerende, da den også kan lejes ud til kursus uden for undervisningstiden. På den måde kan klinikken generere indtægter til instituttet.