Omnibus prik

Enigt folketing afsætter 40 millioner til at styrke tysk og fransk

Regeringen og alle Folketingets partier afsætter 40 millioner kroner til sprogfagene tysk og fransk, som i de senere år har oplevet et fald i optaget på universiteterne. De afsatte midler fordeles til både universiteter og læreruddannelser.

Der er afsat 40 millioner kroner til at styrke fagene tysk og fransk. Grafik: Marie Groth Andersen

Et enigt Folketing har netop besluttet at støtte sprogfagene tysk og fransk med 40 millioner kroner. På universiteterne skal midlerne gå til mere sprogundervisning.

I aftalen afsættes 11 millioner kroner til, at universiteterne kan tilbyde flere undervisningstimer til studerende på sprogfagene tysk og fransk.

Samtidig afsættes 18 millioner kroner ”... til at udvikle og/eller videreudvikle samt gennemføre særlige forløb for de studerende, som skal understøtte, at flere kandidater opnår sprogkompetencer som supplement til deres kernefaglighed".

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) er glad for, at det er muligt at støtte sprogene med en bred politisk aftale.

”Sprog åbner døre til andre kulturer og har stor betydning for vores samhandel med andre lande. Især sprog i lande tættest på os er vigtige, og for eksempel Tyskland er en helt afgørende samarbejdspartner. Vi har brug for dygtige sproglærere i folkeskolen og på gymnasierne, og erhvervslivet har brug for medarbejdere, der mestrer fremmedsprog og forstår de kulturelle koder”, udtaler uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Dansk Industri: Virksomhederne har også stort behov for medarbejdere, der mestrer andre fremmedsprog end engelsk

I en artikel omkring sprogfagene fra oktober udtrykte dekan ved Arts, Johnny Laursen, bekymring for den udvikling, sprogfagene har været igennem de seneste år.

”Hele infrastrukturen bliver mere og mere skrøbelig. Jeg håber meget, at politikerne forstår, at det er meget presserende, ellers kan det bare blive for sent at vende udviklingen”, udtalte Johnny Laursen i oktober.

LÆS OGSÅ: Sprogfag i krise: Engelsk er ved at skubbe fransk og tysk ud af reden

Tysk og fransk har i de senere år været præget af en tilbagegang i optaget på universiteterne. Tilbagegangen får konsekvenser for fødekæden af undervisere til lærerstudiet og gymnasierne, som igen får konsekvenser for elevernes mulighed for at lære tysk og fransk i folkeskolen og gymnasiet.

Derfor tager Johnny Laursen også godt imod den nye aftale. I et opslag på det sociale medie Twitter skriver han:

”Hatten af for ministeren og partierne bag forliget. Vi vil gøre vort absolut bedste for at vende udviklingen og i hele landet bevare to verdenssprog, som er porte til verden, vækst og velstand i Europa og globalt”.

Midler til læreruddannelsen

Foruden universiteterne afsættes der også midler til læreruddannelsen. Der afsættes 11 millioner kroner til professionshøjskolerne, som primært skal gå til intensive sprogforløb og praktik i udlandet.

Der afsættes otte millioner kroner til at tilbyde alle lærerstuderende med fransk og tysk intensive sprogtræningsforløb og tre millioner kroner til, at professionshøjskolerne kan oprette samarbejdsaftaler med praktikskoler i tysk- og fransktalende lande, så flere studerende kan komme i praktik i disse lande.