Få styr på reglerne om plagiering – det koster dig en time

Hvornår skal man henvise til en kilde? – og hvornår er det o.k. at lade være? Det spørgsmål er flere studerende i tvivl om. Og det kan få store konsekvenser ikke at kende reglerne for god citationspraksis og kildehåndtering. Derfor tilbyder AU Library et nyt online kursus, hvor studerende kan lære, hvordan man undgår plagiering.

Plagiering er at bruge en andens materiale som dit eget uden præcis henvisning til den originale kilde. For eksempel hvis du tager en anden studerendes opgave og afleverer den som din egen. Men du kan også gøre dig skyldig i plagiering, hvis dine kildehenvisninger er upræcise - eller hvis du helt glemmer en kildehenvisning. Foto: Colourbox.com
Solveig Sandal Johnson er bibliotekar ved AU Library, og det er hende, du skal kontakte, hvis du vil tage kurset 'Avoid Plagiarism'. Foto: Privat

Aarhus Universitet kontrollerer på flere forskellige måder for snyd og plagiering, når studerende afleverer skriftlige opgaver, blandt andet ved hjælp af systemet URKUND. Og bliver man som studerende fanget i snyd eller plagiering – hvad end det har været tilsigtet eller utilsigtet – kan det få store konsekvenser. Eksamenssnyd kan straffes med en advarsel, annullering af prøven eller bortvisning fra universitetet.   

”Men det er vigtigt at undgå en frygtkultur,” siger Solveig Sandal Johnsen, der er bibliotekar på AU Library BSS. Her møder hun og hendes kolleger studerende, der er nervøse og bekymrede for at blive taget for snyd og kommer for at få hjælp til deres referencelister, så de er sikre på, at de referer kilder korrekt.

Tag kurset ’Avoiding plagiarism’

Er du studerende og vil du gerne tage kurset ’Avoiding Plagiarism’, skal du kontakte Solveig Sandal Johnsen fra AU Library på ssj@au.dk.

Er du underviser, og vil du gerne vide mere om, hvordan du kan inddrage kurset i din undervisning, er det også Solveig Sandal Johnsen, du skal kontakte. 

Læs mere:

”Det er vigtigt også at forebygge og oplyse, og vi har på biblioteket en rolle i forhold til at hjælpe de studerende med kildehåndtering, referencehåndtering og god citationspraksis, noget AU Library allerede inddrager i meget undervisning,” siger hun.

Bliv klogere – på en time

Derfor tilbyder AU Library nu alle AU-studerende et online kursus i, hvordan man undgår at plagiere. Kurset tager en time at gennemføre og består både af videoer, quizzer og tekst.

”Studerende kan tage det på egen hånd, men det er også vores håb, at underviserne vil tage kurset ind i deres undervisning,” fortæller Solveig Sandal Johnsen.

Kurset er udviklet af firmaet Epigeum, som ejes Oxford University Press og tager udgangspunkt i europæiske standarder for kildehåndtering og god citationspraksis.

”Vi har haft flere undervisere til at vurdere kurset i forhold til, om det også passer i en dansk akademisk sammenhæng. Og vurderingen er, at det gør det,” fortæller Solveig Sandal Johnsen. Dog er der på nogle fag særlige danske traditioner for, hvordan man citerer, blandt andet på jura, understreger hun.

Kurset er på engelsk og er også et tilbud for internationale studerende, som med kurset får et godt indblik i de europæiske standarder og retningslinjer på området.