Omnibus prik

FADL: Opkrævning af penge for studiestart er bondefangeri

De nye medicinstuderende må punge ud for hele rusforløbet inklusive en hyttetur, også selvom de måske kun vil tage del i et par rusaftener. Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) mener, at den samlede pakkebetaling er uretfærdig. Og måden, studieadministrationen opkræver på, har karakter af bondefangeri.

Ifølge Fadl er måden, studeadministrationens opkræver penge for rustiden, en omgang bondefangeri. Illustration: Astrid Reitzel

Fakta: Hva’ koster det?

Priserne for hytteture og rusforløb varierer hvert år inden for de forskellige fakulteter og uddannelsesretninger. I år koster det medicin-russerne 450 kroner for hele rusforløbet, og det beløb suppleres med et universitetstilskud på 425 kroner per studerende.

Udgiften til de medicinstuderendes hyttetur er dette semester 161.500 kroner, hvilket udgør 79 procent af det samlede budget på 203.285 kroner.

Dyrest er madposten på hytteturen. Russerne spiser 56.500 kroner op. De øvrige store udgifter er tutorernes forberedelseskursus, der løber op i 22.050 kroner og øvrige rusaktiviteter, som koster 13.500 kroner.

Når fremtidens læger denne måned entrerer Aarhus Universitet for første gang, har de fleste af dem forinden været på nettet for at betale for et introforløb – rusforløb om du vil. Af betalingssiden fremgår det, at de medicinstuderende køber en indgangsbillet til ’Studiestart Medicin’, og den koster 450 kroner. Men siden afslører derudover meget lidt om, hvad det egentlig er, beløbet dækker over.

Det møder kritik fra FADL, hvis aarhusianske formand, Søren Helsø, kalder det for en omgang bondefangeri. Først og fremmest fordi det ikke længere er muligt for de nye studerende at nøjes med at købe adgang til rusarrangementerne uden også at skulle betale til den langt største udgiftspost – nemlig hytteturen – som de måske ikke skal med på: 

”Hvis du ikke skal med på rusturen, så bør du jo heller ikke betale for den,” understreger Søren Helsø.

Dernæst kritiserer han, at det kan synes ugennemsigtigt for de kommende russere, hvad det egentlig er, de køber, når de sidder med dankortet i hånden og betaler for en ’studiestart’ på universitetet.

”Du er jo nok mere tilbøjelig til at betale for noget, man kalder for ’studiestart’, end for en hyttetur, du måske ikke skal med på. Man presser de studerende til at betale for noget, de ikke ved hvad er, og det bryder med almindelig købmandsret. Jeg synes, det er noget bondefangeri,” siger Søren Helsø.

Nogle vil måske mene, at 450 kroner ikke er noget at hidse sig op over. Hvad vil du sige til dem?

”Jeg synes, det er mange penge. Det er jo en tiendedel af ens SU, og der er mange udgifter, når du skal begynde på dit studie: Du skal flytte, købe bøger, skaffe møbler og etablere dig i en ny by.” 

Han var selv cheftutor sidste vinter og fortæller, at stort set alle de nye studerende deltager i noget af introforløbet. Men omkring fem til ti procent af dem er enten forhindret eller har ikke lyst til at komme med på hytteturen, og mange af dem er gået til deres tutorer med deres frustrationer.

”Vi skal gennemtænke det hele så”

Det er administrationen på det sundhedsvidenskabelige fakultet Health, der har besluttet, at det skal være en samlet pris, som bliver tilbudt til de kommende læger og øvrige russere under fakultetet. Ifølge Lisette Prins, der er afdelingsleder i studieadministrationen på Health, er det netop essentielt, at det er en samlet pakke, for at kunne motivere de kommende studerende til at deltage i hele molevitten:

”Studiestarten strækker sig over et langt forløb på næsten to uger, og vi sætter cheftutorerne til at planlægge en hel pakke. Vi synes, de studerende skal deltage i det hele. Vi vil ikke bare have, at det er en hyttetur, hvor man drikker sig fuld. Det skal være en pakkeløsning,” siger Lisette Prins.

Hun problematiserer derudover at lave en opdelt betaling mellem hytteturen og de øvrige aktiviteter, fordi det ifølge hende vil gøre det svært for tutorerne at vide, hvor mange penge de kan budgettere med, når de skal booke hytte i god tid. 

”Vi vil skulle gennemtænke det hele så, og jeg kan ikke helt se, om det overhovedet er muligt at lave en hyttetur, hvis ikke vi i god tid ved, hvor mange penge vi har at gøre godt med,” siger Lisette Prins.

Er det, fordi I har en forventning om, at alle nye studerende betaler for hele studiestarten, og I derfor kan budgettere med det?

”Ja, det har vi en forventning om – og en erfaring med,” siger hun. 

Andre kan godt

Det er dog lykkedes for andre fakulteter at lave en opdelt betaling, så de nye studerende kan undgå at betale for en hyttetur, hvis de ikke kan eller vil med på den. Sådan fungerer det for eksempel for samtlige uddannelser under det humanistiske fakultet Arts. Og deres studieadministration oplyser, at det ikke har givet anledning til nogle problemer.

På det naturvidenskabelige fakultet Science and Technology (ST) er ordningen lidt anderledes. Her betaler man som russer kun, hvis man skal på hyttetur. Og ST’s studieadministration har i øvrigt valgt, at udgifterne til rusforløbet er en del af fakultetets budget, netop for at manglende tilmeldinger aldrig skal kunne vælte en tutorforenings budget. 

På Aarhus BSS afhænger ordningen af instituttet, og dermed er det muligt for blandt andre de psykologistuderende kun at betale for de øvrige arrangementer. Men studerende ved Statskundskab og Samfundsfag må betale for hele pakken, hvis de vil med til noget som helst af det.

Administrationen byder op til dans

Ikke alene er FADL og studieadministrationen på Health uenige om, hvorvidt det er fair, at de medicinstuderende skal betale for en hel ruspakke. Ligeledes er deres opfattelse af utilfredsheden blandt de nye studerende ret så forskellig. Søren Helsø fortæller, at 10-20 utilfredse russere har henvendt sig til ham med frustrationer over den samlede betaling, men ifølge Lisette Prins hører studieadministrationen kun fra en til tre utilfredse studerende per rusforløb.  

Hun er dog åben for at se på, om betalingen for rusforløbet kunne foregå anderledes:

”Sig til de studerende, at de skal rette henvendelse, så kan vi evaluere det. Jeg vil rigtigt gerne byde dem op til dans,” siger hun.

De russere, der begynder denne sommer, må dog affinde sig med en samlet betaling for hele pivtøjet; også selvom hytteturen udgør knap 80 procent af de samlede udgifter i tutorernes rusbudget.