Omnibus prik

Finanslovsforslag 2018: Sådan prioriterer regeringen på forskningsområdet

Regeringen præsenterede her til formiddag sit forslag til finanslov for det kommende år, og vil med egne ord "fastholde et i international sammenhæng højt ambitionsniveau for de offentlige investeringer i forskning."

Illustration: Louise Thrane Jensen

”Regeringen ønsker (…) at sikre et fortsat højt ambitionsniveau, når det gælder offentligt finansieret forskning.”

Sådan lyder regeringens egne ord om den del af forslag til Finanslov 2018, der handler om regeringens investeringer i forskningsområdet.

Regeringen vil atter med egne ord ”fastholde et i international sammenhæng højt ambitionsniveau for de offentlige investeringer i forskning.”

Stigning på 0,4 mia. kroner til næste år

Konkret foreslår regeringen at lade bevillingen til offentlig finansieret forskning stige med cirka 0,4 mia. kroner fra 2017 til 2018.

Statens forskningsbudget vil med vedtagelse af forslaget være på 16,5 mia. kroner i 2018, hvilket ifølge regeringen svarer til én procent af Bruttonationalproduktet (BNP).

Forskningsreserve på 760 mio. kroner i 2018


Regeringen skriver videre, at den har afsat en forskningsreserve på 1.010 mio. kroner. Reserven består blandt andet af midler, som er hentet i forbindelse med en reform af blandt andet førtidspensionen (FØP/Fleks) tilbage i 2012.  

Reserven udgør 760 mio. kroner i 2018, som vil blive udmøntet som led i forhandlingerne om forskningsreserven. 

Regeringen foreslår i den forbindelse blandt andet, at FØP/Fleks-provenuet for 2018 udmøntes med fokus på at styrke både den fri grundforskning, anvendelsesorienteret forskning og udfordringsdrevet forskning.

Derudover har regeringen afsat yderligere 251 mio. kroner i forskningsreserven i 2018 til strategiske prioriteringer inden for forskning og udvikling.

Øgede basisbevillinger til AAU, CBS og ITU

Herudover foreslår regeringen at øge basisforskningsmidlerne til Aalborg Universitet, Copenhagen Business School (CBS) og IT-Universitetet (ITU) til samlet 75 mio. kroner i 2019 og 2020.

Endelig foreslår regeringen at sikre niveauet for en fortsat 3-årig bevillingshorisont for basis- forsknings- og udviklingsmidler, så de videregående uddannelsesinstitutioner og øvrige forskningsinstitutioner fortsat kan gennemføre langsigtet forskning og udvikling.