Omnibus prik

Flere studerende søger støtte på grund af psykiske lidelser

Antallet af studerende, der har søgt om specialpædagogisk støtte (SPS) gennem AU, har været nogenlunde konstant de seneste tre år. Men i forhold til 2014 søger færre studerende i dag støtte på grund af fysiske lidelser, mens flere studerende søger som følge af psykiske eller neurologiske diagnoser. Det oplyser Flemming Berg, der er SPS-medarbejder og specialkonsulent i enheden for SU og Specialpædagogisk Støtte på AU.

SPS-medarbejder og specialkonsulent i enheden for SU og Specialpædagogisk Støtte på AU. Foto: Privat

”Der kommer mange nye SPS-ansøgere til hvert semester, men de senere år

Hjælp og støtte til studerende med funktionsnedsættelse

SPS på Aarhus Universitet hjælper studerende med funktionsnedsættelse med at søge specialpædagogisk støtte (SPS). Hjælpen fokuserer på at støtte de studerende i at overkomme de studievanskeligheder, der følger af deres handicap eller funktionsnedsættelse.

Du kan få specialpædagogisk støtte, hvis du har:

  • læse- og skrivevanskeligheder eller tal- og matematikvanskeligheder (dysleksi og dyskalkuli)
  • en psykisk lidelse
  • en neurologisk lidelse
  • en fysisk lidelse, for eksempel syns- eller hørehandicap eller skader på ryg, skuldre eller arme.

Studerende, der får bevilget SPS på grund af dysleksi eller psykiske/neurologiske lidelser, får deres støtteforløb på AU’s eget Rådgivnings- og støttecenter (RSC). RSC har 15 års erfaring med at lave støtteforløb til universitetsstuderende med dysleksi og psykiske vanskeligheder.

Støttemulighederne afhænger af din funktionsnedsættelse. Det kan blandt andet være et mentorforløb, rådgivningsforløb, it-hjælpemidler, ergonomiske møbler eller tilbehør eller særlige studiematerialer som f.eks. lydbøger.

Hvordan søger man om støtte?

Kontakt SPS på Aarhus Universitet, der ligger på Fredrik Nielsens Vej 5, bygn. 1445/1448. Du finder Rådgivnings- og støttecentret i samme bygning.

Telefon: 8716 2730 man-tors kl. 9-12 og 13-15, fre kl. 9-12

Mail: sps@au.dk

Læs mere her: http://studerende.au.dk/rse/

   

der stort set lige så mange SPS-modtagere, der afslutter eller afbryder deres uddannelse,” forklarer han.

Flemming Berg har for Omnibus lavet en status over antallet af studieaktive studerende, der på et tidspunkt i løbet af deres studier har søgt om specialpædagogisk støtte (SPS) via AU, for eksempel i form af mentorforløb, rådgivning eller særlige hjælpemidler. Tallene dækker årene 2014-2016.

LÆS OGSÅ: Interviews med seks studerende, der studerer på trods af handicap eller en funktionsnedsættelse

Mens der i 2014 var 142 studerende, der begrundede deres ansøgning om SPS med et fysisk handicap, er det tal i år faldet til 111. Omvendt lå antallet af studerende, der begrundede ansøgningen med en psykisk eller neurologisk lidelse, i 2014 på 422. Og det tal er nu steget til 463.

Stigende antal studerende i aktive støtteforløb  

Når man først er tildelt støtte, har man ret til støtte gennem hele sit studieforløb, også selvom man nogle semestre vælger støtten fra. Man kan eksempelvis vælge aktivt at modtage støtte i de første semestre, sætte støtten i bero i midten af studiet, for så igen at få støtte under specialeskrivningen.

Antallet af studerende, der i forårssemestret 2016 aktivt gjorde brug af specialpædagogisk støtte som følge af psykiske eller neurologiske diagnoser, er også steget med 27 procent på 2 ½ år, oplyser Flemming Berg. Det tal skal ses i lyset af, at den samlede mængde studerende med psykiske og neurologiske diagnoser, som på et tidspunkt i deres studieforløb har fået tildelt støtte, kun er steget 10 procent i samme periode.

”De fleste studerende med psykiske og neurologiske lidelser har brug for støtte hvert semester, og når en stigende del af de studerende i denne gruppe er i et aktivt støtteforløb ved Rådgivnings- og støttecentret, er det udtryk for, at de studerende faktisk er aktivt studerende,” siger Flemming Berg.

Søg så tidligt som muligt

Flemming Bergs råd til studerende, der har en diagnose eller et handicap, som på den ene eller anden vis spænder ben for deres studier, er at søge støtte så tidligt som muligt.

”Nogle af de studerende, der venter til sidste øjeblik, får mange nederlag, inden de søger støtte, og det ærgrer mig,” siger han og tilføjer:

”De studerende skal se os som medspillere, ikke modspillere. Det er ikke en kamp, og alle bliver taget alvorligt.”