Forskere opfordrer til civil ulydighed for at redde kloden fra klimakatastrofe

174 forskere, 17 af dem er fra Aarhus Universitet, opfordrer i dag i en støtteerklæring bragt i Politiken til fredelig civil ulydighed. Formålet er at tvinge den danske regering til at gennemføre omfattende forandringer for at forhindre en klimakatastrofe.

"Videnskaben har talt: Hvis ikke vi handler nu, er der reel risiko for at dømme vores børn og børnebørn til en global katastrofe af hidtil usete dimensioner. En katastrofe, som vi kan takke os selv for." Sådan lyder det i en støtteerklæring fra 174 forskere, som opfordrer til fredelig civil ulydighed. 17 af de forskere, der har underskrevet erklæringen, er fra Aarhus Universitet. Foto er fra Extinction Rebellions aktion efter skolestrejken 15. marts i år i Aarhus.

174 forskere fra den danske del af bevægelsen Extinction Rebellion (XR) opfordrer i dag i et indlæg i Politiken til med fredelig civil ulydighed at presse den danske regering til hurtigst muligt at gennemføre omfattende forandringer af samfundet og naturforvaltningen med udgangspunkt i FN's mål for klima og biodiversitet.

Bevægelsen Extinction Rebellion (Oprør mod udryddelse. Se faktaboks nederst, red.) opstod i Storbritannien i november sidste år. Siden har bevægelsen bredt sig til 35 lande rundt om i verden, og den skal ses som reaktion på planetariske kriser. 

Forskerne skriver i støtteerklæringen blandt andet:

"Det er ikke blot vores ret, men pligt at opfordre til ikkevoldeligt oprør, sådan som Extinction Rebellion tilskynder til. Vi (...) repræsenterer forskellige discipliner, og de holdninger, der udtrykkes her, er vores egne og ikke vores respektive institutioners og organisationers. (...) Vi har forskellige faglige perspektiver, men vi er forenet om en central sag. Vi betragter den voksende klimakrise som en eksistentiel trussel mod mennesker i Danmark og resten af verden, og vi kan ikke se stiltiende til, når danske politikere undlader øjeblikkelig og nødvendig handling for at forhindre den tiltagende krise."

"Krisen truer således med at undergrave selve livsgrundlaget og den samfundsmæssige stabilitet for millioner, for ikke at sige milliarder af mennesker verden over - en livsfarlig udvikling, der også vil ramme os her i Danmark.

"VI er bevidste om, at dystopiske fremtidsscenarier ikke kun er skræmmende, men for mange direkte urealistiske. Det er forventeligt, idet danske politikere i årtier har underspillet klimakrisens alvor og overspillet den danske klimaindsats for derved at retfærdiggøre deres uambitiøse og ofte direkte skadelige klimapolitik."

"Ved således at ignorere forsigtighedsprincippet - det vil sige princippet om, at videnskabelig usikkerhed ikke må anvendes som argument for at udsætte politisk handling i situationer, hvor der er risiko for alvorlige eller uoprettelige skader - har skiftende danske regeringer gjort sig medskyldige i en eskalerende katastrofal situation."

"Bevægelsen i Danmark vil med ikke-voldelig civil ulydighed presse den danske regering til hurtigst muligt at gennemføre omfattende forandringer af samfundet og naturforvaltningen. Alt sammen baseret på FN's mål for klima og biodiversitet og en massiv videnskabelig konsensus."

"Ideen bag civil ulydighed er ikke ny. Når regeringer har svigtet deres befolkninger, har civil ulydighed ofte været brugt til at kræve og gennemføre forandringer. Gandhis uafhængighedsbevægelse i Indien og borgerrettighedsbevægelsen i USA er to eksempler, som i dag hylds for deres mål og metoder."

"Vi opfordrer alle, uanset politisk ståsted, til at støtte op om oprøret."


174 forskere støtter klimastrejker: Vi opfordrer til ikkevoldelig civil ulydighed i Danmark (politiken.dk. Bemærk: Betalingsmur.)


Extinction Rebellion

Extinction Rebellion (XR) er et internationalt systemkritisk aktivistnetværk med rødder i miljøbevægelsen og den britiske gren af Occupy-bevægelsen. XR begyndte i 2018 i Storbritannien, og har globalt et fælles aktionskonsensus om, at man optræder fredeligt og ikke voldeligt under demonstrationerne og udøver civil ulydighed for at mindske risikoen for økologisk kollaps.
Kilde: Wikipedia.