Forskningsledelsen bag ny magtudredning er på plads

Professor Michael Bang Petersen har sat det hold, der sammen med ham skal lede arbejdet med at gennemføre en ny og opdateret udredning af magten i Danmark. Et projekt, der løber over de kommende fem år og har en bevilling på 41 millioner kroner.

Michael Bang Petersen blev i slutningen af maj udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet til at lede den nye Magtudredning. Den seneste udredning af magten i Danmark er fra 2003, hvor professor i statskundskab Lise Togeby fra Aarhus Universitet ledte det femårige projekt. Foto: Lise Balsby
Anne Binderkrantz, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Foto: Privat
Lene Holm Pedersen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Foto: VIVE
Nanna Mik-Meyer, professor i sociologi ved Copenhagen Business School. Foto: Privat
David Nicolas Hopmann, professor i politisk kommunikation ved Syddansk Universitet. Foto: SDU

Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, blev i slutningen af maj udpeget som leder af den nye magtudredning i Danmark. Et projekt, der strækker sig over fem år og er bevilget et budget på 41 millioner kroner.

Nu har han sammensat den forskningsledelse, der sammen med ham skal tegne et opdateret billede af magten i Danmark og give en status på demokratiets tilstand. Foruden Michael Bang Petersen vil Aarhus Universitet være repræsenteret ved professor i statskundskab Anne Binderkrantz, som forsker i samspillet mellem politiske beslutningstagere og det omgivende samfund, herunder erhvervslivet og interesseorganisationer. Derudover forsker hun i forvaltning og bureaukrati.

Københavns Universitet er repræsenteret ved professor i statskundskab Lene Holm Pedersen, der forsker i offentlig forvaltning – herunder arbejdsvilkår for politikere og embedsmænd, og hvordan disse vilkår og det politiske råderum påvirker demokratiske processer.

Det fjerde medlem er Nanna Mik-Meyer, som er professor i sociologi ved Copenhagen Business School og desuden har en antropologisk baggrund. Hun forsker i marginaliseringsprocesser, magtens sociologi og mindre synlige magtformer.

Femte og sidste medlem af forskningsledelsen er David Nicolas Hopmann, som er professor i politisk kommunikation ved Syddansk Universitet. Han forsker i samspillet mellem medier, politikere og vælgere.

Michael Bang Petersen pointerer, at de fem professorer, som tilsammen udgør forskningsledelsen bag den nye magtudredning, udgør nogle af de mest kompetente forskere inden for magt og demokrati i Danmark – og afspejler Folketingets ønske og en tværfaglig og tværinstitutionel ledelse.

”Samtidig har det været vigtigt at sikre, at forskningsledelsen både har solid erfaring med forskningsledelse og har ekspertise inden for hele den vifte af metodiske tilgange, som er nødvendige for at afdække komplekse begreber som magt og legitimitet”, siger forskningsleder Michael Bang Petersen i en nyhed fra Aarhus BSS.

Foruden den nyudpegede forskningsledelse vil flere andre danske forskere skulle bidrage med specialviden.

Seneste udredning ligger 20 år tilbage

Sidst, det danske demokrati blev målt og vejet, ligger 20 år tilbage, hvor professor i politisk sociologi Lise Togeby fra Aarhus Universitet i perioden 1997-2003 gennemførte den første magtudredning i Danmark. Derfor har den nye udredning også fået navnet Magtudredning 2.0. Og flere ting har ændret sig siden 2003. Meget iøjnefaldende er ændringen i mediebilledet, hvor de sociale medier og en langt hyppigere nyhedsopdatering er kommet til. Facebook kom for eksempel først til i 2004.

”Den grundlæggende konklusion i den første magtudredning, hvis man kan tillade sig at skære fem års arbejde ned til enkelte linjer, er, at det danske demokrati i bund og grund er robust. Der er nogle udfordringer, men de udfordringer er i høj grad politisk besluttet, eksempelvis at give mere magt til internationale institutioner såsom EU. Det er en positiv og en optimistisk sammenfatning, der kom ud af den første magtudredning. Den kom jo også ud af en periode, hvor der har været optimisme”, fortalte Michael Bang Petersen i et interview med Omnibus tidligere på måneden.

AU-PROFESSOR STÅR I SPIDSEN FOR NY MAGTUDREDNING: "DET KNAGER LIDT I FUGERNE PÅ DEMOKRATIET"

Tillid til politikere er faldet – og sociale medier er kommet til

Han forventer at præsentere en anden konklusion i den nye udredning. For professoren peger på, at tilliden til politikere er faldet, og nogle oplever i dag ikke demokratiet som lige så legitimt, som de har gjort tidligere. De sociale medier har ændret spillereglerne, og hastigheden er steget hos medier og i de politiske processer på Christiansborg. Selv om de tydeligste tegn på mistillid til det politiske system viser sig i lande som USA og Frankrig, ser professoren det i mindre skala i Danmark.

”Der er nogle forskellige tegn på, at det knager lidt i fugerne på demokratiet,” siger Michael Bang Petersen.

Det var et enigt Folketing, der i 2022 besluttede at opdatere Magtudredningen fra 2003. En ekstern følgegruppe med blandt andre repræsentanter fra Folketinget, erhvervsorganisationer og fagbevægelsen følger arbejdet og skal løbende orienteres af forskningsledelsen om projektets resultater. 


Om Magtudredningen 2.0

Magtudredningen skal skabe forskningsbaseret viden om demokratiets tilstand og vilkår for de demokratiske processer.

Et enigt Folketing besluttede i 2022 at opdatere Magtudredningen fra 2003, der var den første af sin slags i Danmark og løb i perioden 1997-2003.

Den kommende Magtudredning vil til forskel fra den første også bestå af en ekstern følgegruppe med blandt andre repræsentanter fra Folketinget, erhvervsorganisationer og fagbevægelsen. Forskningsledelsen skal løbende orientere følgegruppen om forskningsprojektets delleverancer og resultater og taler løbende med følgegruppen herom.

Professor Michael Bang Petersen er leder af forskningsprojektet.

Korrekturlæst af Charlotte Boel