Forskningsreserven for 2020 fordelt: 1,5 ud af 1,9 milliarder kroner er øremærket grøn forskning

Samtlige partier i Folketinget er nået til enighed om fordelingen af forskningsreserven for næste år. Aftalen er godt nyt i forhold til det ellers lukningstruede Grundtvig Centeret på AU: Politikerne har med aftalen nemlig afsat 10 millioner kroner til at videreføre centret det kommende år.

Politikerne på Christiansborg er med en bred aftale nået til enighed om fordelingen af forskningsreserven for næste år. Og det er en aftale i grønne nuancer: 1,5 ud af disponible 1,9 milliarder kroner er afsat til såkaldt grøn forskning.

"Vi sætter en ny grøn retning for udviklingen af Danmark med den her aftale. Forskningen er helt afgørende for at nå vores ambitiøse mål for den grønne omstilling, derfor giver vi den grønne forskning et markant løft", lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i en pressemeddelelse i forbindelse med den netop indgåede aftale.  

Grøn forskning skal sikre mere grøn hverdag

Ministeren uddyber, at forskerne skal bidrage med forskning, der kan udvikle et mere klimavenligt landbrug, mere klimavenlig energi og mere klimavenlig transport med det formål at mindske belastningen af kloden. Desuden er det en del af aften at give penge til pilotprojekter inden for bæredygtig arkitektur og design.

"De grønne forskningsmilliarder skal både gå til at udvikle helt nye idéer, vi ikke har tænkt på endnu, og de mere færdige løsninger, der hurtigt kan blive en del af vores hverdag. Den her brede politiske aftale er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og jeg er glad for, at alle Folketingets partier bakker op," lyder det videre fra  uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Grundtvig Centeret reddet

Politikerne har også fundet midler til at fortsætte det ellers lukningstruede Grundtvig Centeret under Institut for Kultur og Samfund. Centret er i gang med en digitalisering af Grundtvigs forfatterskab, og 10 millioner kroner er med aftalen afsat til at sikre centrets eksistens i hvert fald for 2020.  

Fakta om fordeling af forskningsreserven

 • Af forskningsreserven på 1.925 millioner kroner prioriterer partierne 1.542 millioner kroner til grøn forskning:
 • Under Danmarks Innovationsfond er der afsat 629 millioner kroner til brede, sammenhængende og langsigtede indsatser inden for energi, klima, landbrug, transport, natur og miljø, byer og samfund samt adfærd.
 • Under Danmarks Frie Forskningsfond er der afsat 340 millioner kroner til at fremme forskernes egne originale idéer, og til at styrke vækstlaget af forskere og opbygge kapacitet.
 • Der er afsat 40 millioner kroner til klimaforskning og forskning i CO2-lagring ved henholdsvis DMI og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
 • Der er afsat 336 millioner kroner til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, som skaber arbejdspladser og bidrager til at indfri målet om 70 procent reduktion af drivhusgasudslip i 2030.
 • Der er afsat 189 millioner kroner til at styrke de grønne og miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogrammer og indsatsen inden for landbrug og miljø samt naturbeskyttelse.
 • Der afsættes 2 millioner kroner til forskningsportalen Videnskab.dk. Midlerne skal bidrage til at udbrede kendskabet til og forståelsen af for den grønne forsknings samfundsmæssige betydning.
 • Endelig er der afsat 6 millioner kroner til pilotprojekter for forskning i bæredygtigt design og arkitektur.

Derudover afsætter partierne 383 millioner kroner til en balanceret forskningsindsats:

 • Herunder kommer yderligere 236 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond, hvoraf 76 millioner kroner går til yngre forskningstalenter og et nyt Inge Lehmann-program til fremme af en ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.
 • Der er afsat 51 millioner kroner til forskning i effekter af tidlige indsatser og arbejdet med udvikling af de økonomiske regneprincipper
 • Der er under Danmarks Innovationsfond afsat 70 millioner kroner til nye teknologiske muligheder, herunder til forskning i kunstig intelligens, samt 67 millioner kroner til bedre sundhed, herunder klinisk forskning.
 • Der afsættes 10 millioner kroner til at videreføre Grundtvig Centerets arbejde. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fakta