Frist udløb tirsdag: Aarhus Universitet har modtaget 26.254 ansøgninger

9.637 ansøgere til videregående uddannelser har AU som førsteprioritet, mens AU i alt har modtaget 26.254 ansøgninger. Det er et fald på et par tusinde sammenlignet med de seneste par år, hvor coronapandemien fik flere til at søge.

Årets ansøgere til de videregående uddannelser må vente til 28. juli med at få svar på, om de er optaget. Her er det foto fra studiestarten sidste år. Foto: Marjun Danielsen, AU Foto

Top 10: De uddannelser på AU, der har fået flest ansøgninger

 1. Medicin: 2.953 (heraf 1.065 som førsteprioritet)
 2. Psykologi: 2.230 (heraf 936 som førsteprioritet)
 3. Jura: 1.732 (heraf 700 som førsteprioritet)
 4. Almen erhvervsøkonomi, HA: 1.301 (heraf 616 som førsteprioritet)
 5. Economics and business administration: 1.132 (heraf 469 som førsteprioritet)
 6. Odontologi: 911 (heraf 340 som førsteprioritet)
 7. Statskundskab: 860 (heraf 340 som førsteprioritet)
 8. Cognitive Science: 702 (heraf 366 som førsteprioritet)
 9. Antroplogi: 643 (heraf 196 som førsteprioritet)
 10. Erhversøkonomi-erhvervsret, HA (jur.): 544 (heraf 121 som førsteprioritet)

Kilde: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse & indberetning

Ansøgere til uddannelser på AU (førsteprioritet i parentes):

 • Arts: 6.629 (2.326)
 • Aarhus BSS: 9.600 (3.625)
 • Health: 4.712 (1.754)
 • Nat: 2.421 (836)
 • Tech: 2.892 (1.096)
 • Samlet på AU: 26.254 (9.637)

Kilde: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse & indberetning

Ansøgertallet fra 2011-2022 på landsplan til de videregående uddannelser:

 • 2022: 79.737
 • 2021: 93.388
 • 2020: 94.604
 • 2019: 88.754
 • 2018: 89.700
 • 2017: 91.539
 • 2016: 94.744
 • 2015: 93.924
 • 2014: 91.231
 • 2013: 88.040
 • 2012: 80.766
 • 2011: 75.161

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Artiklen er opdateret 06.06.22 kl. 14 med den endelige KOT-opgørelse fra Aarhus Universitet

Fristen for at søge ind på en videregående uddannelse udløb tirsdag klokken 12, og det står nu klart, at Aarhus Universitet har modtaget 26.254 ansøgninger fra personer, som ønsker at læse på en uddannelse på AU. 9.637 ansøgere har en AU-uddannelse som deres førsteprioritet.

Efter to år, hvor coronapandemien har fået ekstra mange til at søge en videregående uddannelse, er ansøgertallene igen tilbage til normalen. I 2019 – inden corona – modtog AU 26.451 ansøgninger. Heraf 9.678 førsteprioritetsansøgninger.

De mange førsteprioritetsansøgninger viser ifølge prorektor Berit Eika, at der er mange motiverede ansøgere til uddannelserne på AU. Faldet i førsteprioritetsansøgere er således kun på 245 sammenlignet med sidste år, hvor der var næsten 2.000 flere ansøgere i alt.

Tilbagegang i humaniora

De foreløbige ansøgningstal viser, at de humanistiske uddannelser har set den største tilbagegang på 1.025 ansøgninger sammenlignet med sidste år. Sammenligner man med 2019 er faldet dog på 614 ansøgninger. Det svarer til 8 procent. Ifølge AU fordeler faldet sig på de fleste af fakultetets uddannelser, herunder sprogfagene.

Billedet er det samme på Københavns Universitet, hvor Det Humanistiske Fakultet oplever et fald i ansøgertallet.

Omvendt er der ifølge AU en stigning i ansøgere til it- og ingeniøruddannelser på AU.

”Vi er tilfredse med, at der er en stigning i søgningen til en række af vores it- og ingeniøruddannelser – samfundet har brug for højtuddannet arbejdskraft på det område. Jeg havde dog gerne set flere ansøgere til særligt vores sprogstudier. Ansøgningsbilledet bekræfter endnu engang, at vi har en opgave med at vække de unges interesse for sprog og gøre sproguddannelserne til et attraktivt valg,” udtaler Berit Eika i en pressemeddelelse.

Fald i antal ansøgere på alle fakulteter

Opgørelsen over ansøgere er foreløbig, og der er endnu ikke kommet ansøgningstal for hver enkelt uddannelse på universitetet.

På Aarhus BSS er ansøgningerne også faldet en smule, men på jura, psykologi og Economics and Business Administration er der flere førsteprioritetsansøgninger end sidste år.

På Health er der stort set status quo i førsteprioritetsansøgningerne, mens der er et lille fald i det samlede antal ansøgere. Medicin ser et lille fald og odontologi har et højere antal ansøgere end sidste år.

På Faculty of Technical Sciences er der flere førsteprioritetsansøgninger end sidste år, og det samlede fald i ansøgninger er blot på 17.

Faculty of Natural Sciences har lidt færre ansøgere end sidste år, og det ses blandt andet på fysik, medicinalkemi og molekylærbiologi. Fakultetets tre it-uddannelser oplever en lille stigning.

Stor nedgang i ansøgere på landsplan

Mens det samlede ansøgertal for AU’s vedkommende ligner det, der var inden coronapandemien, er det samlede ansøgertal til de videregående uddannelser på landsplan ikke set lavere siden 2012. I alt har 79.737 personer søgt ind på en videregående uddannelse, hvilket er ti procent lavere end i 2019.

Nedgangen kommer især til syne hos de unge, der netop er blevet studenter. Her har 27 procent færre end i 2019 søgt direkte ind på en videregående uddannelse efter ungdomsuddannelsen.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) spærrede da også øjnene op, da han så årets ansøgningstal, udtaler han i en pressemeddelelse fra ministeriet. Der er dog flere gode forklaringer på faldet, siger han.

”Nu er der gang i beskæftigelsen, bedre muligheder for at rejse, tage på højskole og lignende. Dertil kommer, at der i år er færre engelsksprogede uddannelser, der som ventet har ført til lavere søgning fra udlandet. Det ændrer dog ikke på, at der også er nogle underliggende bevægelser i søgningen på tværs af de forskellige uddannelsestyper,” siger Jesper Petersen.

Mens velfærdsuddannelserne fortsat er nogle af de mest søgte uddannelser i landet, har de i år oplevet et stort fald i antallet af ansøgere.

Pædagoguddannelsen har modtaget 23 procent færre ansøgninger sammenlignet med 2019, og for sygeplejerskeuddannelsen er der 32 procent færre ansøgere.

De mange tusinde ansøgere får svar 28. juli i deres e-Boks. Det samlede optagelsestal vil dog først være opgjort 1. oktober ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet.