Omnibus prik

Fundamentet er lagt for ny Bjørn Nørgaard-skulptur i Universitetsparken

Billedhugger Bjørn Nørgaard inspicerede tirsdag det fundament, der kommer til at bære hans skulptur ’Ars – Scientia – Iustitia’. Selve skulpturen følger trop til august og er en påmindelse om, at enhver magtstruktur nødvendigvis må udsættes for kritik og modspil fra den frie kunst, den frie forskning og et uafhængigt retsvæsen.

Billedhugger Bjørn Nørgaard på pladsen mellem AIAS og Internationalt Center, hvor hans bronzeskulptur 'Artis – Scientis – Justitia' lander til august. Bjørn Nørgaard har blandt andet skabt gobelinerne til Christiansborg Slot, som skildrer danmarkshistorien og var en gave til Dronning Margrethe II i anledning af hendes 50-års fødselsdag. Nørgaard har også skabt majestætens gravmæle i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke.

Opdateret 20.08.20: Indvielsen af skulpturen 24.august flyttes til en endnu ikke fastsat dato pga. corona-situationen i Aarhus. 

Opdateret 17.06.20: Titlen på skulpturen er rettet til 'Ars – Scientia – Iustitia'  

”Det er næsten en skam, at skulpturen ikke bliver indviet i dag,” lød det fra billedhugger Bjørn Nørgaard, der i dag lagde vejen forbi Universitetsparken for at inspicere det fundament, der skal bære hans skulptur 'Ars – Scientia – Iustitia'. Den helt store projektør skinnede da også fra en blå himmel på pladsen mellem AIAS og Internationalt Center, hvor Bjørn Nørgaards skulptur lander til august.

Der er ikke tale om nogen nipsgenstand. Bronzeskulpturen vil rage mere end seks meter op i luften og vejer mere end ét ton. Derfor er der gravet 6-7 meter lange stålsøjler ned under fundamentet for at sikre, at det hele ikke synker sammen under skulpturens vægt. 

Billedhugger Bjørn Nørgaard sammen med Finn Villadsen, der er ingeniør i AU Økonomi og Bygninger. Bjørn Nørgaard var tilfreds med fundamentet, og de to mænd drøftede mulighederne for at sætte lys på skulpturen og lave en trappe op til værket.

"Jeg forestiller mig, at man kan sidde her lænet op ad skulpturen og drikke en øl. Den er både til at se på og til at sidde på," sagde Bjørn Nørgaard. 

Den nødvendige kritik af magten

Skulpturen er skænket til AIAS af Ny Carlsbergfondet og består af et babelstårn omkranset af tre allegorier over kunsten, videnskaben og retsvæsenet. 

”Skulpturen henviser til et citat af H.C. Ørsted, som jo har 200-års jubilæum i år, hvor han beskriver Oplysningstidens ideal om, at samfundet hviler på tre søjler: kunst, videnskab og ret.”

Men skulpturen er ikke blot en hyldest til de tre grundsøjler, som danner grundlag for en nødvendig kritik af og modspil til samfundets magtstrukturer, herunder den politiske magt. Den er også en påmindelse om at værne om dem i en tid, hvor der ifølge Bjørn Nørgaard er flere eksempler på, at den frie kunst, den frie forskning og det uafhængige retsvæsen eroderes. 

Han nævner som eksempel øget ekstern styring, når det gælder besættelse af topposter inden for både kulturinstitutioner og forskningsinstitutioner. 

”På universiteterne ser man også mere styring af forskningen, blandt andet drevet af konkurrencestaten. Og i forbindelse med domme, som har politikernes bevågenhed, ser man, at politikerne efterfølgende vil lave om på regler og love. Det er alt sammen udtryk for, at man griber ind i de fundamentale institutioner, som demokratiet bygger på.”

Søjlen 'Ars', som symboliserer kunsten, kommer til at vende mod parkens græs og træer. Søjlen 'Scientia' vil meget passende vende mod universitetets bygninger, mens søjlen 'Iustitia' vil vende mod byen. Og i midten knejser babelstårnet som symbol på utopien.

Nørgaard til forelæsning på AIAS

Bjørn Nørgaard fortæller, at han under arbejdet med skulpturen har overværet forelæsninger på AIAS.

"Det er et spændende sted, hvor internationale forskere på tværs af fagligheder kan få et fellowship. Jeg hørte blandt andet en tysk historieprofessor, som forskede i europæisk historie med fokus på opdagelsesrejsende ved at undersøge europæiske havne."

Bjørn Nørgaards skulptur indvies 24. august.

Babelstårnet og de tre søjler, som tilsammen vil udgøre Bjørn Nørgaards værk ’Ars – Scientia – Iustitia’.