Antallet af afskedigelser ved Institut for Virksomhedsledelse er nedbragt fra 15 til 8

Antallet af afskedigelser ved Institut for Virksomhedsledelse er nedbragt fra 15 til 8, da i alt 8 medarbejdere har valgt at indgå frivillige fratrædelsesordninger eller aftaler om seniorordninger.

Institut for Virksomhedsledelse står netop nu midt i en fyringsrunde. Som følge af aftaler om frivillig fratrædelse og senioraftaler, har det været muligt at nedbringe antallet af afskedigelser fra 15 til 8. Foto: Lise Balsby

I slutningen af januar fik medarbejderne ved Institut for Virksomhedsledelse at vide, at instituttet skal spare 10 millioner kroner med effekt fra 2023, og at der som følge heraf skulle nedlægges op mod 15 stillinger.

Institut for Virksomhedsledelse står over for fyringsrunde

Efterfølgende har der frem til 14. februar været mulighed for at indgå aftaler om frivillig fratrædelse og senioraftaler. Den mulighed har i alt 8 medarbejdere valgt at gøre brug af, og det betyder, at antallet af medarbejdere, der skal afskediges, nu er reduceret til 8. Det fremgår af et referat fra et LSU-møde, som blev afholdt 28. februar.

Samtidig har det været muligt at finde yderligere besparelser på instituttet, så det samlede sparekrav reduceres fra 10 til 7 millioner kroner.