Guide: Her er alt, du skal vide om overgangen fra bachelor til kandidat

Hvilke frister må du ikke misse? Hvordan er det med dagpengereglerne? Hvad er retskrav? Og hvad betyder kandidatreglen egentlig? Der er nok at holde styr på i overgangen fra bachelor til kandidat – få overblikket her.

Studerende til Kandidatdag 2019. Foto: Lars Kruse

Foråret nærmer sig, og det gør ansøgningsfristen til kandidatuddannelserne også. Den 1. marts er sidste frist for at søge ind på en kandidatuddannelse. Men overgangen fra bachelor- til kandidatstuderende er fyldt med beslutninger, overvejelser og frister, der skal overholdes – og dine valg kan påvirke både din økonomi og din boligsituation. 

Det første, du skal tage stilling til, er, om du vil læse videre med det samme eller ej. Hvis du har planer om at læse direkte videre på en kandidat efter sommerferien, kan du få et overblik lige herunder. Planlægger du at holde en pause mellem din bachelor og kandidat, kan du roligt springe til afsnittet 'Til dig, der vil holde en pause'.

Til dig, der skal læse videre

Vigtige datoer til dig, der skal læse videre

  • 1. marts: Frist for at søge kandidatuddannelse
  • 1. maj til 10. juni: Svar på din ansøgning
  • 1. juni: Første mulige dato for at søge SU i sommerferien (hvis du er blevet tilbudt en plads)
  • 15. juni: Frist for at takke ja eller nej til din tilbudte plads
  • 14 dage efter din sidste eksamen: Frist til at fortælle din A-kasse, at du læser videre
  • 31. juli: Sidste frist for at søge SU i sommerferien

Frister

Hvornår skal jeg senest søge ind på en kandidatuddannelse?
Senest den 1. marts. Du har indtil klokken 23.59 til at sende din ansøgning afsted i ansøgningsportalen DANS. Du kan finde alle de vigtige frister og datoer på AU's kandidatside.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er kommet ind på min kandidatuddannelse?
Du får svar på din kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet mellem 1. maj og 10. juni. Dette gælder alle danske ansøgere og andre ansøgere inden for EU’s medlemslande og fra Schweiz og Norge.

Hvornår skal jeg takke ja til min studieplads?
På Aarhus Universitet, SDU og Aalborg Universitet skal du sørge for at takke enten ja eller nej til pladsen senest 15. juni. På Københavns Universitet vil fristen for at acceptere eller afslå pladsen fremgå af det tilbudsbrev, du modtager, hvis du bliver tilbudt en plads.

Uddannelsesvalg

Kan jeg søge flere uddannelser med samme prioritet?
Ja, hvis du søger på flere universiteter. Du kan godt have en kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet og en kandidatuddannelse fra et andet universitet som førsteprioritet. Det kan du, fordi de forskellige universiteter ikke koordinerer deres optag. 

Kan jeg blive tilbudt en plads på mere end én kandidatuddannelse?
Det kan du kun, hvis du har søgt på mere end ét universitet. Hvis du har søgt tre kandidatuddannelser på Aarhus Universitet, kan du kun blive tilbudt én plads. Hvis du har søgt tre kandidatuddannelser på Aarhus Universitet og en på Københavns Universitet, kan du godt ende med at stå med to pladser – en fra Aarhus og en fra København. Du kan kun takke ja til den ene.

Er det vigtigt, at jeg prioriterer mine ønsker?
Ja. Det er rigtigt vigtigt, at du prioriterer dine uddannelsesønsker i den rigtige rækkefølge. Du vil nemlig kun blive tilbudt en plads på et af dine ønsker, og pladserne tildeles ud fra dine prioriteringer. Hvis du får en plads på din førsteprioritet, vil du altså ikke kunne vælge din andenprioritet i stedet.

Kan jeg ændre i mine prioriteringer efter fristen?
Nej. Når fristen for at søge ind på en kandidatuddannelse udløber 1. marts, låser dine uddannelsesvalg sig i den prioritering, du har lavet. Hvis du fortryder et af dine ønsker eller helst vil ind på din andenprioritet, er din eneste mulighed at slette ansøgningen til din førsteprioritet.

Retskrav

Hvad betyder det, at jeg har retskrav?
Retskrav betyder, at du har ret til en plads på en kandidatuddannelse, der bygger oven på din bacheloruddannelse. Med dit retskrav er du garanteret en plads. For eksempel har du, hvis du har læst en bachelor i jura, krav på en plads på kandidatuddannelsen i jura. I studieordningen til de enkelte kandidatuddannelser kan du læse, hvilke bacheloruddannelser der har retskrav til den.

Gælder mit retskrav på alle universiteter, der udbyder en overbygning på min bachelor?
Nej. Retskravet gælder kun på det universitet, hvor du har taget din bachelor.

Hvor længe gælder mit retskrav?
Dit retskrav gælder i tre år. Hvis du eksempelvis færdiggør din bachelor i sommeren 2023, gælder dit retskrav i 2023, 2024, 2025 og 2026. Ved studiestart i 2027 vil du skulle søge på lige fod med andre ansøgere.

Mister jeg mit retskrav, hvis jeg har fået pladsen, men ikke vil have den alligevel?
Nej. Du beholder dit retskrav, så længe du takker nej til den tilbudte plads eller ændrer dit 'ja tak' til et 'nej tak' inden for fristen. For sommerstart er fristen den 15. juni, og for vinterstart er det den 15. december.

Hvad er forskellen på retskrav og adgangskrav?
Retskrav betyder, at du er garanteret en plads på en kandidatuddannelse. Adgangskrav betyder, at du har udfyldt de betingelser, der giver dig mulighed for at søge en plads på en kandidatuddannelse. Selvom du udfylder adgangskravet til en uddannelse ved at have en adgangsgivende bacheloruddannelse, er du ikke garanteret en plads på uddannelsen. På kandidat.au.dk kan du finde alle de kandidatuddannelser, som Aarhus Universitet udbyder. Under 'Adgangskrav' kan du læse, hvilke bacheloruddannelser der giver adgang til uddannelsen.

Privatøkonomi

Kan jeg få SU i sommerferien, hvis jeg fortsætter på en kandidat?
Ja. Du skal bare huske at søge om SU til kandidaten. Den fortsætter nemlig ikke automatisk hen over sommerferien. Du kan få SU i sommerferien, hvis du højst har to måneders sommerferie mellem bachelor og kandidat. Bliver du færdig med din bachelor i juni måned, kan du derfor godt få SU i juli og august for din kandidat, selvom den først starter i september.

Hvornår skal jeg søge SU til min kandidat?
Du kan søge en måned før, du er berettiget til din første SU. Hvis du bliver færdig med din bachelor i juni og fortsætter på en kandidatuddannelse, kan du søge SU for din kandidat i juni måned. Også selvom du først starter i september. Sidste frist for at søge SU er den sidste dag i måneden, så du har altså indtil 31. juli til at søge SU for juli og indtil 31. august til at søge SU for august måned.

Skal min a-kasse have at vide, at jeg læser videre på en kandidat?
Hvis du vælger at læse videre på en kandidatuddannelse, skal du huske at give din a-kasse besked. Så kan du nemlig fortsat være studiemedlem og optjene retten til dagpenge efter endt uddannelse. Husk at give besked senest 14 dage efter din sidste eksamen. Så undgår du nemlig den automatiske overgang fra studiemedlemskab til betalende medlem.

  • Læs mere om dagpengeregler hos borger.dk eller hos din egen a-kasse.

Kandidatreglen

Hvad er kandidatreglen?
Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, betyder kandidatreglen, at du kun kan blive optaget på en uddannelse, hvis der er ledige pladser, når alle ansøgere uden en kandidatuddannelse er optaget. Det gælder både for optagelse på bachelor- og kandidatniveau. Det bliver altså sværere at skifte uddannelsesretning, når du allerede har taget én kandidat.

Kan jeg blive undtaget fra kandidatreglen?
Det kan du som udgangspunkt ikke, medmindre du har en rigtigt god grund. En god grund er ifølge Aarhus Universitet for eksempel tabt arbejdsevne eller mistet syn. Du kan ikke blive undtaget for kandidatreglen, hvis du ønsker at starte på en ny uddannelse, fordi du har lyst til en anden karrierevej end den, din nuværende uddannelse giver dig adgang til.  

Til dig, der vil holde en pause

Vigtige datoer til dig, der holder pause:

  • 14 dage efter din sidste eksamen: Frist for at fortælle din a-kasse, at du er færdiguddannet. Hvis du ikke er med i en a-kasse, er det også den sidste frist for at melde dig ind, hvis du vil have dagpenge på baggrund af din bachelor.
  • 31. september: Sidste dato, hvor du har ret til at bo i en studiebolig (hvis du afsluttede din bachelor i juni).

Boligsituation

Hvor længe kan jeg blive boende i min studiebolig, hvis jeg ikke læser videre?
Du må blive boende i din studiebolig i op til 3 måneder efter endt uddannelse. Bliver du færdig med din uddannelse i juni, må du derfor blive boende til og med september. I nogle boligforeninger er der dog ledige boliger, og derfor anbefaler Kollegiekontoret, at du kontakter din boligforening, hvis du ønsker at blive boende.

Kan jeg blive boende i min studiebolig, hvis jeg holder et års pause mellem bachelor og kandidat?
Niks, den går ikke. Du kan tidligst flytte ind seks måneder, før din uddannelse starter, og du kan højst blive boende i tre måneder, efter du har afsluttet en uddannelse. Der er derfor et hul på tre måneder, hvor du ikke har ret til at blive boende i din studiebolig. Som nævnt ovenfor kan det dog være en god idé, at du kontakter din boligforening og hører, om du har mulighed for at blive boende.

Jeg bliver bachelor til sommer og vil gerne starte på en kandidat med vinterstart. Kan jeg blive boende i min studiebolig i det halve år, hvor jeg er uden for uddannelse?
Ja, det kan du godt. Starter du på en kandidatuddannelse senest ni måneder efter afslutningen af din bachelor, må du gerne blive boende. Du skal dog søge dispensation hos Det regionale indstillingsudvalg.

Går det ud over mine roomies’ boligstøtte, hvis jeg ikke læser videre?
Hvis du vælger ikke at læse videre på en kandidatuddannelse, men i stedet vil finde arbejde, kan du miste din boligstøtte. Boligstøtte tildeles en hel husstand, så selvom du har roomies, som stadig er på SU, kan hele jeres husstand risikere at miste retten til boligstøtte. I kan beregne jeres boligstøtte her.

Privatøkonomi

Bliver min fagforening og a-kasse dyrere, hvis jeg holder pause eller ikke læser videre?
Ja. Mange fagforeninger og a-kasser har en særlig pris for studerende. Hvis du vælger at fortsætte på din kandidat, kan du fortsætte dit studiemedlemskab. Men vælger du at holde en pause mellem bachelor og kandidat, skal du betale fuld pris for dit medlemskab, indtil du igen er studerende.

  • Læs mere om dagpengeregler hos borger.dk eller hos din egen a-kasse.

Skal jeg selv fortælle min a-kasse, når jeg er færdiguddannet?
Ja, og det er vigtigt, at du gør det, selvom dit medlemskab bliver dyrere. Du skal selv skifte status hos din a-kasse fra studiemedlem til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste eksamen. Har du et mundtligt specialeforsvar 15. juni, skal du altså senest ændre dit medlemskab 29. juni. Overskrider du denne frist, skal du have et års fuldtidsarbejde, før du igen har optjent retten til dagpenge.

Er det vigtigt, at jeg melder mig ind i en a-kasse?
Ja. Hvis du ikke vil læse videre på en kandidat lige nu (eller måske aldrig), skal du sikre dig, at du kan få dagpenge som nyuddannet på baggrund af din bacheloruddannelse. Det gør du ved at melde dig ind i en a-kasse, mens du stadig læser på din bacheloruddannelse eller senest 14 dage efter, du afslutter din uddannelse. Ellers kan du ikke få dagpenge som nyuddannet på baggrund af din bachelor, og du vil først få ret til dagpenge igen efter et års fuldtidsarbejde.

Kilder:
Anne Højegaard-Vibild, vejleder hos Vejledning og Studieinformation
AU Uddannelse
Kollegiekontoret
SU-kontoret ved Aarhus Universitet
su.dk
borger.dk

Korrekturlæst af Charlotte Boel.