Hvordan oplever du det at studere i skyggen af corona?

Danske Studerendes Fællesråd er i gang med en undersøgelse af, hvordan det har været at være studerende på en videregående uddannelse siden nedlukningen af landet tilbage i marts.

Danske Studerendes Fællesråd spørger bredt til studerendes oplevelser under og efter nedlukningen. Du bliver blandt andet spurgt til din trivsel, økonomi og jobudsigter. Foto: Maria Randima

"Vi håber at kunne afdække, hvilke konsekvenser coronasituationen har haft for studerende på de videregående uddannelser. Og vi håber også at kunne uddrage nogle tendenser, som vi kan tage med i diskussionen med politikerne," siger Johan Hedegaard Jørgensen om undersøgelsen, der er sendt til alle studerende på videregående uddannelse i Danmark. 

Johan Hedegaard Jørgensen er formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF).

Han fortsætter:

"For os, der hele tiden taler med studerende, er der meget, der er common sense som for eksempel større ensomhed - eller ringere udbytte af onlineundervisningen. Men det er det ikke nødvendigvis for politikerne. Derfor kan det være med til at styrke vores argumentation, hvis vi kan pege på, at 40 % af de studerende oplever det sådan og sådan, for det har de givet udtryk for i vores undersøgelse."

Aarhus Universitet har gennemført en lignende undersøgelse blandt studerende ved universitetet. Offentliggørelse af resultatet af denne undersøgelse sker efter planen før efterårsferien.


FAKTA

DSF's undersøgelse af studerendes tilværelse under corona-situationen