DEBAT: Hvorfor ikke holde Kapsejladsen på en fridag?

Fredag 8. maj løber Kapsejladsen 2020 af stablen i Universitetsparken. Normalt ville specialkonsulent Rasmus Pedersen fra Administrationscenter Nat-Tech allerede nu begynde at blive irriteret. Ikke over den traditionsrige begivenhed. Men over, at den holdes på en fredag.

Kapsejlads i Universitetsparken 2019. Foto: Lars Kruse/AU-Foto
Rasmus Pedersen er specialkonsulent i Administrationscenter Nat-Tech. Foto: Privat

I år ligger Kapsejladsen på Store Bededag og jeg håber, at AU også fremover får smag for at holde begivenheden på en fridag.

Kapsejlads er et stort aktiv for Aarhus Universitet. Et ægte græsrods-initiativ, der er startede som en venlig kappestrid mellem fredagsbarerne, men nu er blevet en sand folkefest i Universitetsparken. Det er som regel den eneste ting, man kan være nogenlunde sikker på, at kommende studerende forbinder med universitetet, inden de starter en uddannelse hos os. 

Negative konsekvenser for AU

Når det er sagt, er det også på tide at anerkende, at Kapsejladsen er vokset til en størrelse, hvor den for længst har sprængt sine oprindelige rammer. Fra at være et arrangement, der blev afholdt i almindelig fredagsbar-tid, starter det reelt nu tidligt om morgenen, og det har en række negative konsekvenser for den almindelige drift på AU. 

Undervise for tomme stole

Det er nemlig stort set umuligt at afholde undervisning på dagen til stor gene for undervisere og skemalæggere. Enten må underviserne afgive op mod 14% af deres tilgængelige undervisningstid eller undervise for tomme stole. 

Ikke sjældent går det oven i købet ud over gæstelærere eller undervisere, der er kommet til Aarhus alene for at undervise denne lektion. Som da jeg selv for et par år siden stod med en underviser, der havde taget turen fra Flakkebjerg til Aarhus for at undervise. Forgæves, de studerende var nemlig ikke at finde i undervisningslokalet, men til Kapsejlads.  

Mange forstyrrelser

Desuden må medarbejdere i Universitetsparken døje med aflåste bygninger, afspærrede indgange og studerende, der foretager sig forskellige arbejdsforstyrrende ting lige uden for vinduet. Det betyder også, at mange studiefaciliteter bliver utilgængelige for de studerende, der ikke holder fri denne dag. 

Sidst, men ikke mindst, er det til stor gene, at datoen for Kapsejladsen er hemmelig indtil få måneder før selve dagen; lang tid efter at skemaer og undervisningsplaner er lagt.

Oplagt løsning på problemerne

Den gode nyhed er, at der er oplagte løsninger på problemerne, som ikke ødelægger det bedste ved Kapsejladsen: Afhold Kapsejladsen en lørdag eller anden fridag i stedet for en arbejdsdag. På den måde undgår vi alle forstyrrelserne, og man kan stadig nå at rydde op i Universitetsparken inden mandag. 

Hvad angår det med at kunne planlægge, så fastlæg datoen for Kapsejladsen fem år ud i fremtiden. Det gør det muligt at koordinere med andre arrangementer ved AU i god tid. Og det kan sikkert også gøre det lettere at planlægge selve Kapsejladsen.

Da Kapsejladsen i 2020 ligger på Store Bededag, får vi en naturlig lejlighed til at afprøve fridags-løsningen, og så kan ændringerne passende træde i kraft fra 2021. 

PS: Idrætsdagen/Danmarks Største Fredagsbar i september har potentiale til at udvikle sig i en lignende retning. Vi oplever allerede problemer med adgang til bygninger fra om formiddagen. Det bør fastholdes, at fredagsbar-aktiviteterne først starter efter normal undervisningstid.