Omnibus prik

Hvorfor lander en sag om lokalebooking på pressechefens bord?

Da Konservative Studenter kritiserede AU for at have brugt over halvanden måned på at tildele dem et lokale til et debatarrangement, måtte AU’s pressechef forklare sig. Men hvorfor lander sådan en sag overhovedet på pressechefens bord?

Arkivfoto: Lars Kruse

Svaret på det spørgsmål, leverer Berit Kornbæk Boisen, der er chef for bygningssekretariatet på AU, som blandt andet står for udlån af AU’s lokaler. Hun fortæller, at universitetet har strammet op på sine procedurer, efter at AU og landets øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i oktober sidste år modtog et brev fra daværende uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.   

Her skriver ministeren blandt andet:

”Der har i den senere tid været flere eksempler på arrangementer, der har været afholdt eller planlagt i lokaler på videregående uddannelsesinstitutioner, og som har mødt kritik for ikke at være i overensstemmelse med danske demokratiske værdier.”

LÆS OGSÅ: KS-formand køber ikke AU’s forklaring om kommunikationsfejl

Et af de eksempler, ministeren sigter til, er sagen, hvor studenterforeningen Islamic Academic Association ville afvikle kønsopdelte arrangementer i lokaler på CBS.

Ministeren skriver videre:

”(…) det er min helt klare holdning, at arrangementer på videregående uddannelsesinstitutioner altid skal foregå i overensstemmelse med danske demokratiske værdier baseret på frihed, mangfoldighed og respekt for grundlovssikrerede rettigheder.”

Ministeren opfordrer derfor uddannelsesinstitutionerne til at være opmærksomme på, om arrangementerne er forenelige med det, ministeren kalder ”danske demokratiske principper”.

AU stiller flere spørgsmål

På AU betyder det konkret, at man nu stiller lidt flere spørgsmål end tidligere, når studerende og andre henvender sig for at låne universitetets lokaler, fortæller Berit Kornbæk Boisen.

”For eksempel er vi særligt opmærksomme, når det gælder oplægsholdere, der ikke direkte har noget med AU at gøre.” 

Berit Kornbæk Boisen understreger dog, at det ikke er medarbejderne i bygningssekretariatet, der afgør, om der kræves særlige foranstaltninger i forhold til en oplægsholder.

”De sager, hvor der kan være noget, vi som universitet skal være opmærksom på, sender vi videre til orientering og vurdering hos AU’s pressechef Anders Correll eller AU’s chefjurist Mads Niemann Christensen,” fortæller hun.

Omtalt i pressen

Det gjorde sig blandt andet gældende i den konkrete sag med Konservative Studenters debatarrangement med professor emeritus Helmuth Nyborg. 

"Da Helmuth Nyborg har været meget omtalt i pressen, vurderede vi, at dette arrangement kunne give presseomtale, og vi sendte derfor sagen videre til pressechef Anders Correll," fortæller hun.

Berit Kornbæk Boisen har ikke tal på, hvor mange sager, der på den måde er sendt til orientering eller videre vurdering hos pressechefen eller chefjuristen, men oplyser, at det sker løbende.