Omnibus prik

Ingen kønsbias på Aarhus BSS

Mandlige og kvindelige studerendes karaktergennemsnit har ikke ændret sig efter anonymisering af eksaminer på Aarhus BSS. Alligevel vil fakultetet fortsætte med de anonyme eksaminer.

Aarhus BSS har siden sommeren 2017 anonymiseret skriftlige eksaminer for at undgå diskrimination på baggrund af køn eller etnicitet. Tegning: Louise Thrane Jensen.

Fakta: Det viser tallene

  • Administrationscenter Aarhus BSS har lavet en opgørelse af de afgivne karakterer i alle de nu anonymiserede skriftlige eksaminer.
  • I opgørelsen sammenlignes karaktererne før og efter anonymiseringen fordelt på mænd og kvinder.
  • Opgørelsen viser, at der ikke er nogen statistisk signifikant forskel på mænd og kvinders karaktergennemsnit før og efter anonymiseringen.
  • Sammenligningen af de to grupper er lavet med en såkaldt t-test.
  • Selvom eksamen er anonym, kan administrationscentret opgøre karaktererne på baggrund af køn, da alle eksamensopgaver er forsynet med et eksamensnummer, der i administrationen er koblet sammen med den pågældende studerendes studienummer.

Siden forrige sommer har de studerende på Aarhus BSS ikke skullet oplyse deres navn, når de afleverer skriftlige eksaminer. Fakultetet valgte nemlig at anonymisere eksaminerne for at være sikre på, at ingen blev diskrimineret på baggrund af køn eller etnicitet. Tre eksamensperioder senere er resultatet klart: Man kan ikke se nogen statistisk signifikant forskel på de mandlige og kvindelige studerendes gennemsnit før og efter anonymiseringen. Med andre ord tyder det på, at der ikke har fundet diskrimination sted.

LÆS OGSÅ: Afhænger din karakter af dit køn?

Det vækker glæde hos prodekan for uddannelse på Aarhus BSS, Per Andersen.

”Det er utroligt rart at få bekræftet, at vi ikke havde et problem med bias. Jeg føler stor tilfredshed og glæde over, at det ser ud til, at det fungerer, som det skal, og at de enkelte eksamensbesvarelser bliver bedømt på et fagligt og sagligt grundlag,” siger han.

Beslutningen om at anonymisere prøverne blev blandt andet taget på baggrund af internationale studier, som peger på, at eksaminatorer ubevidst kan komme til at diskriminere på baggrund af køn og etnicitet. Selvom Aarhus BSS umiddelbart er frikendt, vil fakultetet fortsætte med de anonyme eksaminer.

”Det koster ikke ekstra ressourcer, det er ikke en udfordring rent administrativt, og evalueringen viser, at de studerende er tilfredse med at vi gør det. Så jeg ser ingen grund til ikke at fortsætte,” siger Per Andersen.

Fakta: Det viser tallene

  • Administrationscenter Aarhus BSS har lavet en opgørelse af de afgivne karakterer i alle de nu anonymiserede skriftlige eksaminer.
  • I opgørelsen sammenlignes karaktererne før og efter anonymiseringen fordelt på mænd og kvinder.
  • Opgørelsen viser, at der ikke er nogen statistisk signifikant forskel på mænd og kvinders karaktergennemsnit før og efter anonymiseringen.
  • Sammenligningen af de to grupper er lavet med en såkaldt t-test.
  • Selvom eksamen er anonym, kan administrationscentret opgøre karaktererne på baggrund af køn, da alle eksamensopgaver er forsynet med et eksamensnummer, der i administrationen er koblet sammen med den pågældende studerendes studienummer.