Omnibus prik

Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab nedlægges og erstattes af fire nye institutter

Fagligheden skal være styrende for, hvordan ingeniørområdet på AU skal organiseres fremover. Det mener dekan for Faculty of Technical Sciences, Eskild Holm Nielsen, der vil nedlægge Ingeniørhøjskolen og Institut for Ingeniørvidenskab og erstatte dem med fire nye institutter.

Arkivfoto: Anders Trærup/AU Foto

AU’s ingeniøruddannelser er fordelt på de to institutter Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen (ASE). Men hvis det står til dekan for Faculty of Technical Sciences, Eskild Holm Nielsen, skal der fremover være fire nye institutter.  

De fire institutter har fået arbejdstitlerne Institut for Bioteknologi og Kemiteknologi, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Institut for Byggeri og Bygningsdesign og Institut for Mekanik og skal samle fagligheder, som før har været fordelt på de to eksisterende institutter. Samtlige institutter vil udbyde både diplom- og civilingeniøruddannelser. Det håber Eskild Holm Nielsen vil skabe mere faglig synergi og en tydeligere profil.

”Vores hovedudfordring med den eksisterende organisation har været, at vi har haft to parallelle organisationer, der har skullet dække en bred vifte af fagligheder lige fra bioteknologi til bygningsdesign. Man kan sige, at bukserne har lettere ved at revne, når man skræver så vidt.”

Dekanen fortsætter:

”En vertikal opdeling efter fagligheder styrker fagmiljøerne og giver mulighed for at kombinere de professionsorienterede diplomuddannelser med de forskningsbaserede civilingeniøruddannelser. Det er vigtigt for at sikre uddannelsernes relevans på arbejdsmarkedet fremadrettet.”

Piller ved 105 år gammelt brand

Dekan Eskild Holm Nielsen er bevidst om, at han ved at nedlægge Ingeniørhøjskolen (ASE) piller ved en kultur og en historie, der rækker 105 år tilbage i tiden. 

”Det er klart, at der er en stærk identitet og stor veneration forbundet med Ingeniørhøjskolen. Men vi skal fortsat producere dygtige dimittender og levere god undervisning, som ASE har stået for indtil nu.”

Flere kolleger med samme faglighed

Medarbejderne fra de to eksisterende institutter vil blive placeret på det nye institut, der afspejler fagligheden i deres nuværende afdeling. 

”Det betyder, at hvis de nu har fem personer, som de er tæt forbundet med fagligt, vil der med den nye organisation være ti kolleger med samme faglighed efter 1. januar, hvor den nye organisation forventes at træde i kraft,” forklarer Eskild Holm Nielsen.

Det ligger også fast, at alle fire institutter skal have eget sekretariat, men det skal afklares, hvorvidt nogle funktioner kan gå på tværs af de fire nye institutter. Og medarbejderne vil gennem arbejdsgrupper få mulighed for at komme med indspil til den nye struktur. 

Antallet af studerende skal forøges

Reorganiseringen er ifølge dekan Eskild Holm Nielsen en forudsætning for, at AU’s strategiske satsning på ingeniørområdet kan honoreres. Den tydelige faglige profil, som hvert institut repræsenterer, og en stærkere synergi mellem diplom- og civilingeniøruddannelserne skal styrke uddannelsesområdet og fylde flere stole i undervisningslokalerne.

”Vi skal i løbet af de kommende år forøge antallet af studerende fra de nuværende 4.000 til 7.000 studerende,” siger dekanen.

De studerende bliver ligesom medarbejderne inddraget i den videre proces med at kvalificere forslaget via studienævn og fagråd.

De nye adresser ligger fast

Adresserne for de fire nye institutter ligger også fast. Institut for Byggeri og Bygningsdesign og Institut for Mekanik vil først få adresse i NAVITAS på Aarhus Havn og vil siden rykke til Katrinebjerg. Institut for Bioteknologi og Kemiteknologi kommer til at ligge på Gustav Wieds Vej, mens Institut for Elektro- og Computerteknologi vil ligge på Katrinebjerg. 

Udspillet til den nye organisering af ingeniørområdet sendes i høring i midten af juni med høringsfrist i slutningen af august. Forslaget skal behandles af AU’s bestyrelse i oktober, hvorefter det er planen, at de fire institutlederstillinger slås op. Den nye organisation forventes implementeret 1. januar 2021.