Internationale ph.d.-studerende kan igen rejse til Danmark

Fra 21. april kunne internationale ph.d.-studerende igen få lov at krydse grænsen til Danmark. Indrejseforbuddet, som har gjaldt siden 9. januar, er blevet lempet af Folketingets partier. Dog kan hverken forskere eller ph.d.-studerende rejse til Danmark, hvis de kommer fra et land, der i Udenrigsministeriets rejsevejledning er rødt.

Fra 21. april er det også et anerkendelsesværdigt formål at være udvekslingsstuderende, og de kan rejse til Danmark. Grafik: Colourbox

At være ph.d.-studerende er igen et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark. Det har myndighederne meldt ud til Aarhus Universitet, efter Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige midt i april lempede reglerne for ind- og udrejse til Danmark.

Det oplyser Michael Winther, der er funktionschef hos AU Forskning og Eksterne Relationer, hvor han blandt andet har dialog med myndigheder som for eksempel Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om opholdstilladelser for studerende og ansatte.

Det betyder, at der fra 21. april igen udstedes opholdstilladelser til blandt andet ph.d.-studerende og deres medfølgende familiemedlemmer.

Af frygt for nye varianter af coronavirus har den danske grænse siden 9. januar været lukket for indrejsende, der ikke har haft et anerkendelsesværdigt formål. Det har blandt andet betydet, at grænsen har været lukket for internationale ph.d-studerende, fordi det ’at studere’ efter 9. januar blev midlertidigt suspenderet som et anerkendelsesværdigt formål. Og de danske myndigheder betragtede ph.d.-studerende som studerende, selvom de har indgået en ansættelseskontrakt med universitetet.

LÆS OGSÅ: Ti internationale ph.d.-studerende på AU er nægtet indrejse til Danmark

Omnibus skrev tidligere på foråret artikler om, hvordan både udvekslingsstuderende og internationale ph.d.-studerende på Aarhus Universitet som følge af de nye indrejserestriktioner blev nægtet indrejse til Danmark. Blandt andet at ti internationale ph.d.-studerende var blevet bremset i at få deres opholdstilladelse til Danmark.  

Én undtagelse

Men selvom indrejserestriktionerne er lempet for ph.d.-studerende, er der en undtagelse. Udenrigsministeriet risikovurderer igen lande efter smittetryk og inddeler dem i farverne gul, orange og rød. Personer, der ønsker at rejse til Danmark efter at have haft fast bopæl i et såkaldt ’rødt’ land eller en ’rød’ region, kan ikke krydse grænsen til Danmark, så længe landet eller regionen har rød markering hos de danske myndigheder.

De nye regler gælder nu også for forskere. Det betyder, at hverken ph.d.-studerende eller forskere fra blandt andet Brasilien og Sydafrika kan indrejse i Danmark, som Udenrigsministeriets risikovurdering ser ud nu.  

”Jeg synes, det er beklageligt, at forskere fra røde lande ikke – som hidtil (Sydafrika undtaget) – kan indrejse mod at gøre diverse foranstaltninger vedrørende isolation og tests,” siger Michael Winther.

Han tilføjer:

”Sydafrika og Brasilien, som oplever høj smitte, er lande, vi plejer at rekruttere både forskere og ph.d.-studerende fra. I hvilket omfang de nye restriktioner bringer kommende forskere eller ph.d.-studerende i klemme, har jeg endnu ikke overblik over. Det vil afhænge meget af, hvilke lande der er på den røde liste.”

For tilrejsende fra lande med ’gul’ risikovurdering lempes krav om isolation; det er dog stadig et krav for tilrejsende fra ’orange’ lande.

Udenrigsministeriets risikovurdering af lande bliver opdateret ugentligt.