Kender du en anerkendt forsker, som bør sidde i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed?

Uddannelses- og Forskningsministeriet søger i et åbent opslag kandidater til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

Foto: Jesper Rais.

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om videnskabelig uredelighed, og i den forbindelse vil Nævnet for Videnskabelig Uredelighed erstatte Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU).

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, skal ikke overraskende behandle sager om videnskabelig uredelighed. Men som noget nyt skal nævnet under behandling af en sag have et tættere samspil med den berørte forskningsinstitution, end det var tilfældet med behandling af sager i UVVU.

Desuden skal nævnet ligeledes som noget nyt udgive en årlig beretning om tvivlsom forskningspraksis i Danmark baseret på rapporter fra forskningsinstitutionerne. Sager om tvivlsom forskningspraksis skal fremover behandles lokalt på forskningsinstitutionerne som følge af den nye lov.

Alle kan indstille til ministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet søger nu i et åbent opslag kandidater, der kan indgå som faglige medlemmer og suppleanter i det nye udvalg. Alle har derfor mulighed for at indstille kandidater, som de finder egnede til hvervet.

Kandidaterne skal være anerkendte forskere, hvilket i den nye lov på området er defineret som forskere, der ”i en årrække aktivt (har) beskæftiget sig med forskning på et videnskabeligt plan og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau”.

Otte til ti faglige medlemmer

Nævnet kommer til at bestå af en landsdommer som formand foruden otte til ti faglige medlemmer og deres suppleanter.

Specialkonsulent Mathias Willumsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser, at da det er et åbent opslag, har man ikke lagt sig fast på, hvor mange kandidater man kan indstille fra de enkelte forskningsinstitutioner.

"Så måske bliver vi bombarderet med forslag. Nu får vi se," lyder det fra Mathias Willumsen.

Også for universitetsledelsen er det en ny procedure med det åbne opslag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Chefjurist Mads Niemann-Christensen fra Universitetsledelsens Stab fortæller, at universitetsledelsen vil spørge de akademiske råd og fakulteterne efter egnede kandidater. Hvilke kandidater universitetsledelsen vælger at indstille, besluttes på et universitetsmøde onsdag 17. maj.

Fristen for at indstille kandidater til det nye nævn er mandag 22. maj. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) udpeger efter en høring i Det Frie Forskningsråd de faglige medlemmer og deres suppleanter. 

Fakta

Åbent Opslag - Indkaldelse af forslag til faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (link til umf.dk (Uddannelses- og Forskningsministeriet)