KLUMME: Flytning giver Aarhus BSS særlig anledning til at videreudvikle studiemiljøet

I 2025 flytter Aarhus BSS sine uddannelser og forskningsmiljøer fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen, og flytningen er en særlig anledning til sammen med studerende, studenterorganisationer og medarbejdere at overveje, hvordan fakultetet kan forbedre studiemiljøet, skriver dekan Thomas Pallesen.

Visualisering af Universitetsbyen, som Aarhus BSS' aktiviteter på Fuglesangs Allé flytter til i 2025. Til venstre ses blandt andet den runde bygning, som blandt andet kommer til at huse et stort auditorium. Foto: AART Architects

 

 

UNIVERSITETSLEDELSENS KLUMME I OMNIBUS

Ledelsens klumme går på skift mellem universitetsledelsens ni medlemmer. Klummeskribenten vælger selv emnet.

Ledelsen bidrager på samme vilkår som øvrige skribenter, der bidrager med klummer, debatindlæg og andet opinionsstof i Omnibus. 


Debatindlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vil du også deltage i debatten?

Med knap 10.000 dagstuderende er Aarhus BSS det største fakultet på Aarhus Universitet målt på antallet af studerende. Det stiller store krav til os at sikre et godt studiemiljø, hvor både de fysiske og psykiske rammer spiller sammen og bidrager til at fastholde de studerendes tilknytning til og engagement på studiet.

Når vi på fakultetet arbejder med studiemiljøet specifikt og campusudviklingen generelt, er det med afsæt i at sikre både en god studiestart og en succesfuld gennemførelse af studierne. Vi vil gerne være kendetegnet ved at have et nyskabende og bæredygtigt studiemiljø for alle vores studerende, både nuværende og kommende, i mange generationer endnu. Derfor fokuserer vi på kvalitet i løsningerne, så der sikres en langvarig og bæredygtig brug af rammer og inventar.

Rammer skal være fleksible

I udviklingen tager vi afsæt i AU’s overordnede politikker inden for området og ikke mindst vores egne politikker og principper for, hvad studiemiljøerne kan disponeres ud fra; blandt andet at de placeres i nærheden af hinanden for størst mulig synergi og med nær kobling til fagmiljøerne. At de indrettes fleksibelt til flere formål, både faglige og sociale. Og at de studerende har medindflydelse på indretningen.

Når Universitetsbyen i løbet af 2025 står klar, samler vi fem institutter (på nær BTECH i Herning) i bygningerne i Universitetsparkens nordøstre hjørne og i Universitetsbyen. Placeringen og de nye faciliteter vil bidrage dels til et bedre studiemiljø, dels til en bedre og mere bæredygtig arealudnyttelse, som vil styrke fakultetets samarbejdsrelationer både internt og med det lokale erhvervsliv.

Studerende tænker med 

Med fraflytningen fra Fuglesangs Allé følger knap 5.000 studerende, som får deres daglige gang i og mellem Universitetsbyen og Universitetsparken. Det forudsætter, at der allerede nu sættes et arbejde i gang, der fremtidssikrer vores fysiske campus. Det handler i høj grad om at sikre dynamik og attraktioner på begge sider af den nordlige passage under Nørrebrogade for de faglige miljøer, de studerende samt de administrative støttefunktioner. Vi har i fakultetssekretariatet ansat en projektleder for den strategiske campusudvikling, som sikrer en tæt koordinering mellem de mange interne og eksterne interessenter samt en løbende inddragelse af relevante brugere.

De studerende inddrages via studienævnene og studenterforeningerne i den gennemgående strategi, som vi gerne vil lægge for campusudviklingen. Dekanatet holder desuden semestermøder med studenterforeningerne, hvor vi drøfter relevante emner og på den måde sikrer en tæt dialog med vores vigtigste interessenter, så vi får deres synspunkter frem og har dem med i overvejelserne fra starten. Med over 50 forskellige studenterforeninger på Aarhus BSS er der noget for enhver smag, og vores fremtidige indretning af studiemiljø skal tage højde for dette, idet det rige foreningsliv skaber liv på campus og giver de studerende mulighed for at engagere sig socialt og fagligt i deres studium.

I øjeblikket indsamler vi de studerendes input til inventar og indretning af studiemiljøerne i Universitetsbyen. Samtidig tester vi i det små konkrete løsninger for, hvordan indretning og inventar kan optimere studiemiljøerne, så vi træffer de større beslutninger herom på et afprøvet grundlag.

En særlig anledning

Vi skal også i gang med indretning af et undervisningsrum, som i højere grad kan understøtte både formidlings- og gruppearbejdssituationer. Til det vil vi gerne samarbejde med medarbejdere og studerende, arkitekter og leverandører med ekspertise på området. På den måde får vi flere faglige vinkler på opgaven og forventer også, at det vil give størst udbytte i forhold til at sikre, at måden, vi indretter os på, får en dokumenteret positiv effekt på de studerendes faglige og sociale trivsel.

Studiemiljøet er altså noget, der ligger os meget på sinde – især efter coronanedlukningerne – men flytning fra Fuglesangs Allé til Universitetsbyen er en særlig anledning til at overveje, hvordan vi kan forbedre studiemiljøet. Vi glæder os rigtigt meget til at samle vores studerende og medarbejdere i Universitetsbyen i fakultetets midte, men også i hjertet af universitetets campus i Aarhus.

Korrekturlæst af Charlotte Boel