Omnibus prik

Kritik: Studerende på erhvervsøkonomi forskelsbehandles

Studerende, der læser erhvervsøkonomi som tilvalg eller supplering, skal følge alle forelæsninger online i fagene 'organisationsadfærd' og 'eksternt årsregnskab', mens deres medstuderende kan følge halvdelen af forelæsningerne på campus. Det er forskelsbehandling, lyder kritikken fra studerende. Studieleder er enig, men ser ikke andre muligheder.

De førsteårsstuderende på erhvervsøkonomi indgår i faget 'organisationsadfærd' og 'eksternt årsregnskab' i en såkaldt 50/50-ordning, hvor de er inddelt i to hold, som på skift kommer til forelæsninger på campus og ser dem online. Men studerende på tilvalg og supplering er i stedet henvist til udelukkende at følge fagets forelæsninger online. Illustrationer: Colourbox

Arne Emil Hansen er lige begyndt på sit bachelortilvalg i erhvervsøkonomi efter at have læst samfundsfag i fire semestre. Og efter et forår med onlineundervisning glædede han sig til igen at kunne komme til en forelæsning på campus. 

Men han blev skuffet. Et par dage før studiestart fik han at vide, at han sammen med de øvrige studerende, der læser erhvervsøkonomi som tilvalg eller supplering, skulle følge alle forelæsninger i fagene 'eksternt årsregnskab' og ’organisationsadfærd’ online. Hans medstuderende, der er førsteårsstuderende, indgår derimod i en rotationsordning, hvor de skiftevis deltager i forelæsningerne på campus og følger dem online.  

”Jeg synes, det er problematisk, at man tilgodeser nogle studerende frem for andre. Jeg synes, studerende skal behandles ligeværdigt. Det er ikke o.k. at forskelsbehandle forskellige grupper på et hold,” siger Arne Emil Hansen.

Pladsmangel og afstandskrav

Beslutningen om at lade de førsteårsstuderende få forrang til forelæsningerne på campus er truffet af studieleder Mogens Dilling-Hansen grundet pladsproblemer på grund af de restriktioner om afstand, som uddannelserne skal efterleve som følge af corona.

Han fortæller, at målet har været at sikre undervisning på campus for så mange studerende som muligt, fordi modellen, hvor studerende deltager i forelæsninger på campus hver anden uge, sænker kvaliteten af undervisningen.

”Men vores lokalesituation gør, at selv denne model ikke kan anvendes fuldt ud. Derfor har jeg måttet prioritere i de studerende ud fra nogle objektive kriterier. Jeg har valgt at henvise de studerende, der har tidligere undervisningserfaring fra universitetet, til onlineundervisning. Men det er en beslutning, jeg er ked af,” siger Mogens Dilling-Hansen og oplyser, at erhvervsøkonomi netop har taget imod 800-900 nye studerende og dermed er blandt de største studier i landet. 

”Samtidig har vi prioriteret, at de studerende, der ikke kan komme til forelæsningerne, får deres øvelseslektioner på campus, så alle studerende kommer på campus i løbet af semesteret” siger Mogens Dilling-Hansen. 

Er der ikke et alternativ?

Arne Emil Hansen har fuld forståelse for, at retningslinjerne skal overholdes, men har svært ved at forstå, at studieledelsen ikke har kunnet finde en anden og bedre løsning end den nuværende. Han påpeger, at gruppen af supplerings- og tilvalgsstuderende er på under 40 studerende. 

”Kunne man måske ikke finde plads til os – eller dele os op i tre hold i stedet, så alle fik mulighed for at komme til forelæsning i løbet af semesteret?” spørger han. 

Vi sender spørgsmålet videre til Mogens Dilling-Hansen: 

”Selvom de er få, er det ikke muligt at finde plads til de studerende. Vi har faktisk allerede stået i en situation, hvor vi var nødt til at bede nogle af de studerende, som kom til forelæsningen på campus, om at sætte sig i et andet lokale, fordi der ikke var plads,” siger han og fortsætter:

”Det er klart, at det havde været bedre, hvis de studerende kunne bære byrden i fællesskab. Men det kan desværre ikke lade sig gøre, fordi vi kører en løsning, hvor vores studerende som nævnt kan komme til øvelseslektioner på campus under forhold, hvor der ikke er afstandskrav. Det forudsætter, at vi sikrer, at de studerende ikke mikses med andre studerende, og det kan vi ikke styre med et rul på tre hold,” forklarer studielederen.  

Ringere stillet end medstuderende

Arne Emil Hansen mener, at han med den nuværende løsning får en ringere undervisning end sine medstuderende. 

”Det er jeg desværre enig med ham i,” siger Mogens Dilling-Hansen og fortsætter: 

”Vi arbejder fortsat på at finde en anden løsning end den nuværende. Vi ved, at nogle studerende vil falde fra undervejs, så måske kan vi senere på semesteret åbne op for de studerende, der har været henvist til online forelæsninger,” siger han. 

Hvad med eksamen?

Selvom vi kun er nogle uger inde i semesteret, spekulerer Arne Emil Hansen på, hvilken betydning semesterets undervisning vil få for hans eksamen.  

”Som jeg ser det, modtager vi ringere undervisning, og dermed er vi også ringere stillet, når vi skal til eksamen.”

Men det kommer ikke på tale at ændre på fagbeskrivelsen, understreger studieleder Mogens Dilling-Hansen.

”De studerende skal honorere de samme krav som alle andre. Jeg kan godt forstå, at de er skuffede og føler sig forskelsbehandlet, men vi kommer ikke til at sænke de faglige krav. Sådan er det.”