Omnibus prik

Medlemmer i AU’s nye ligestillingsudvalg er valgt ud fra kønskvoter

Nyt udvalg for diversitet og ligestilling på AU er sat sammen efter, at der skal være én kvinde og én mand fra hvert fakultet. Lektor Ebbe Bødtkjer er medlem og egentlig imod kvotesystemer. Alligevel mener han, at kønskvoter i udvalget er ’udmærket’.

Lektor Ebbe Bødtkjer er medlem af AU’s nye diversitets- og ligestillingsudvalg. Han er personligt imod kønskvoter, men mener alligevel, at de interne kønskvoter i selvsamme udvalg er acceptable. Fotos og illustrationer: AU Foto og Colourbox

Diversitets- og ligestillingsudvalget på Aarhus Universitet 

Udvalget skal fungere som et rådgivende organ for universitetsledelsen.

Udvalgets formål blandt andet er at udarbejde en fireårig handleplan, der skal godkendes af universitetsledelsen. Og den første handleplan skal have et særligt fokus på kvinder i forskning og ledelse.

Derudover skal udvalget også hvert år 8. marts skal afholde et arrangement med fokus på diversitet og ligestilling på AU.

Kilder: Udvalgets kommissorium.

Rektor er formand. Prorektor er næstformand. Og ellers består universitetsledelsens nye diversitets- og ligestillingsudvalg af HR-vicedirektør, Anne Lindholm Behnk, og desuden to repræsentanter fra hvert fakultet. Og ved sidstnævnte stilles der krav om, at den ene skal være institutleder og den anden videnskabelig medarbejder – og så skal de være af hvert sit køn.

Lektor i fysiologi Ebbe Bødtkjer er valgt fra Health. Han blev prikket på skulderen af sin dekan og takkede ja, fordi han gerne vil gøre en indsats for en mere ligestillet rekruttering på AU.

Hvad ser du gerne gjort for ligestillingen på AU?

”Jeg ser gerne, at vi når frem til at vælge folk baseret på kvalifikationer. Ikke nødvendigvis fordi de fleste har et ønske om at udvælge skævt. Men køn spiller altså en rolle og kan få os til ubevidst at vælge en af dét køn, vi traditionelt mener passer ind. Men jeg er for eksempel ikke fortaler for, at vi skal have kvotesystemer, fordi jeg synes egentlig ikke, at det er et skridt i retningen af, at man fokuserer på kvalifikationer,” siger lektoren, der ønsker at gemme de konkrete forslag til udvalgets første møde 1. juli. 

Nu nævner du selv, at du ikke er fortaler for kvoter. Synes du, det er en god idé, at man i ligestillingsudvalget stiller krav til, at den ene skal være en mand, og den anden skal være en kvinde?

”Det er vel udmærket. Selvfølgelig har du ret i, at det strider lidt imod det, jeg lige har sagt i forhold til kvoter. Men udvalgets opgave er blandt andet at fremføre og forholde sig til de forskellige synspunkter, og der kan det jo være fornuftigt, at man har en forholdsvis bred repræsentation.” 

Hvis det nu var dig, der skulle træffe den beslutning, havde du så også stillet krav om, at det skulle være én mand og én kvinde?

”Det har jeg ikke skænket de store tanker. Det var grundlaget, der var, og jeg ville gerne give et bidrag til udvalget,” siger Ebbe Bødtkjer.

­Medlemmer af udvalgetHvert fakultet har udpeget en VIP-repræsentant og en institutleder af hvert sit køn til at sidde i udvalget:

Fra Arts:

Fra Aarhus BSS:

Fra Health:

Fra ST:

Derudover sidder rektor, prorektor og HR-vicedirektør Anne Lindholm Behnk også i udvalget.Diversitets- og ligestillingsudvalget på Aarhus Universitet 

Udvalget skal fungere som et rådgivende organ for universitetsledelsen.

Udvalgets formål blandt andet er at udarbejde en fireårig handleplan, der skal godkendes af universitetsledelsen. Og den første handleplan skal have et særligt fokus på kvinder i forskning og ledelse. 

Derudover skal udvalget også hvert år 8. marts skal afholde et arrangement med fokus på diversitet og ligestilling på AU.

Kilder: Udvalgets kommissorium.