Minister inviterer forskere til møde om forskningsfriheden på danske universiteter

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) har inviteret initiativtagerne bag kampagne om forskningsfrihed til møde i ministeriet i august.

Foto: Steen Brogaard

Første skridt mod målet om at råbe politikerne op og sætte forskningsfriheden i Danmark til debat er nu opnået af initiativtagerne og medunderskriverne af det frihedsbrev, der 3. juni blev offentliggjort.

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) har nemlig inviteret de seks initiativtagere til møde 22. august for at høre mere om deres synspunkter og oplevelser med forskningsfriheden i Danmark. Det fortæller seniorforsker i biodiversitet Rasmus Ejrnæs, der er medinitiativtager til det åbne brev. 

Hundredvis af forskere har skrevet under på åbent brev for at få politikerne til at give forskningsfriheden et eftersyn

Det overordnede mål med brevet med titlen ”Sæt forskningen fri” er at få politikerne til at nedsætte en kommission med mandat til at undersøge forskningsfrihedens vilkår i Danmark.

Ifølge initiativtagerne, professor Ole Wæver, lektor Brian Arly Jacobsen, seniorforsker Rasmus Ejrnæs, professor emeritus Heine Andersen, lektor Nils Risgaard-Petersen og ph.d.-studerende Maria Toft, trænger incitamentsstrukturerne og finansieringen af forskningen til et eftersyn.

”Vi har en finansieringsstruktur og incitamentsstruktur for forskning, hvor det handler om, at vi måler succes ud fra antal publiceringer og ikke så meget kvaliteten af publiceringerne,” sagde Maria Toft til Omnibus efter udgivelsen af brevet.

Desuden mener de, at universitetsloven fra 2003 har gjort mere skade end gavn. Den skal evalueres og revideres, ønsker de, og der skal afsættes flere basismidler til forskning og flere skal fastansættes, hvis det står til initiativtagerne.

Brevet var 12. juni underskrevet af i alt 1.900 personer fra universiteter landet over, og nu bliver de altså i hvert fald hørt i ministeriet.