Ny aftale giver mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser

Akademikerne, Skatteministeriet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i dag indgået en aftale, der giver mulighed for at forlænge midlertidigt ansatte, der er blevet forsinkede i deres arbejde på grund af corona.

Foto: Jesper Rais

Hvis du er en af de mange midlertidigt ansatte, der er blevet forsinket i dit arbejde som følge af lukningen af universitetet, kan der være håb forude, da der i dag er indgået en ny aftale, der giver arbejdsgiveren mulighed for at forlænge ansatte i uddannelsesstillinger eller tidsbegrænsede forskerstillinger på blandt andet universiteterne. 

Aftalen giver dig kort fortalt mulighed for at søge om at få din ansættelse forlænget svarende til den tid, du har været sendt hjem som følge af lukningen af universitetet.

Ansøgninger vurderes individuelt

Desuden har du mulighed for at få din ansættelse forlænget yderligere, hvis særlige forhold gør sig gældende. Aftaleparterne giver som eksempel på særlige forhold "for eksempel at medarbejderens forskning bliver påvirket ud over hjemsendelsesperioden."

Arbejdsgiveren vil i begge tilfælde først kunne give tilladelse til en eventuel forlængelse efter en individuel vurdering af de enkelte ansøgninger.


Fakta

  • Cirkulære om aftale om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser som følge af forsinkelser opstået i forbindelse med covid-19