Også medarbejdere på AU berøres af ny aftale om at holde op til 5 dage fri

Hvis du ikke har mulighed for at arbejde – eller du sidder med stadigt færre arbejdsopgaver i denne tid, hvor universitetet er lukket – skal du holde op til 5 dage fri inden 14. april i år.

Foto: Maria Randima

Hvis du er en af de medarbejdere, der bliver berørt af den nye trepartsaftale på det offentlige område, vil du blive informeret af din nærmeste leder, oplyser universitetsledelsen i sit seneste nyhedsbrev, der er sendt ud sidst på eftermiddagen i dag.

Universitetsledelsen skriver videre, at det er den nærmeste leder, der efter en dialog med de berørte medarbejdere beslutter, hvilken type fridage der skal holdes – og hvornår de skal holdes – i perioden frem til 14. april.

Hvem er berørt?

  • Medarbejdere, som ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts til 13. april i år.

    Obs! Værd at bemærke er, at hvis du er pålagt at kunne møde ind med kort varsel en given dag i den nuværende situation, hører det til i kategorien 'varetager opgaver'.

Hvordan er de berørt?

  • Skal holde fri i op til 5 dage inden 14. april – friheden afvikles i hele dage. Hvis du har holdt fri i perioden fra 13. marts til og med den 27. marts, tæller de fridage med i opgørelsen af de op til 5 fridage.

  • Forligsparterne opfordrer til, at man lokalt overvejer, om de op til 5 dage med fordel kan placeres med 3 dage i perioden 6.-8. april og 2 dage sammenhængende i uge 14 eller 16.

  • Op til 5 fridage omfatter feriedage, særlige feriedage, afspadseringsdage mv. Desuden kan omsorgsdage og aftalte seniordage også bruges, hvis du som medarbejder ønsker det. 

  • Du kan blive pålagt at holde fri med dags varsel. Men forligsparterne opfordrer til, at de pålagte  fridage meldes til medarbejderen tidligst muligt.

  • Op til 5 fridage, der er planlagt i perioden 14.-30. april, kan med tilsvarende forkortet varsel – og efter dialog med den enkelte medarbejder – fremrykkes til at blive holdt i perioden til og med den 13. april.

    Obs! Hvis fremrykningen medfører udgifter for medarbejderen (for eksempel afbestilling af rejse, sommerhus eller lignende), skal arbejdsgiveren holde medarbejderen skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper.

Fakta