Omnibus prik

Politisk aftale på plads: 2,9 milliarder kroner til forskning

Regeringen og samtlige af Folketingets partier landede torsdag aften første del af finanslovsforhandlingerne med en aftale om forskningsreserven. Der er afsat 2,9 milliarder kroner til forskning i 2022, heraf går 1,6 milliarder kroner til forskning i grøn omstilling, men der afsættes også midler til digitalisering og sundhedsforskning.

Arkivfoto: Jesper Rais/AU Foto

Forskningsreserven

Forskningsreserven er den del af finansloven, som angår de penge, politikerne vælger at afsætte til forskning det kommende år. Forskningsreserven er ikke en del af de basismidler, der hvert år tilføres universiteterne. 

Forskningsreserven fordeles blandt andet til de offentlige fonde Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond.

Udvikling i forskningsreserven over tid:

2022: 2,9 mia. kr.
2021: 2,8 mia. kr., dertil kom en aftale om fri forskning, talentudvikling og forskning i klimaforandringer på 231,4 mio. kr., så beløbet samlet var 3,1 mia. kr.
2020: 1,9 mia. kr.
2019: 1,4 mia. kr.
2018: 1 mia. kr.
2017: 555 mio. kr.

Kilde: uddannelses- og forskningsministeriet

Torsdag aften gav regeringen og samtlige af Folketingets politiske partier hinanden håndslag på den første del af forhandlingerne om finansloven, nemlig aftalen om forskningsreserven.  

Politikerne afsætter næste år 2,9 milliarder kroner til forskning. Det svarer ifølge Uddannelses- og forskningsministeriet til 1 procent af Danmarks bruttonationalprodukt. 

”Med aftalen prioriterer vi at finde løsninger på store samfundsudfordringer og skabe danske arbejdspladser. Derfor er det her en aftale med fokus på det grønne område, sundhed og markante prioriteringer inden for digitalisering, teknologi og innovation,” siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) i en pressemeddelelse.

Midler til grøn omstilling

Milliarderne skal blandt udmøntes i innovation og forskning inden for grøn omstilling, som får tilført 1,6 milliarder. På sundhedsområdet prioriteres blandt andet forskning i life science og praksisrettet klinisk forskning med 430 millioner kroner. Endelig støtter aftalen forskning i digitalisering og teknologi med 589 millioner kroner, blandet andet inden for robot- og droneteknologi, big data, kunstig intelligens og kvanteteknologi.  

Fri forskning 

Der er afsat 225 millioner kroner til fri forskning under Danmarks Frie Forskningsfond, som blandt andet udmøntes via de to forskertalentprogrammer Sapere Aude og Inge Lehmann.

Det samlede offentlige forskningsbudget udgør i 2022 25,3 milliarder kroner, heraf investeres der samlet set 4,8 milliarder i grøn forskning i 2022. Til sammenligning udgjorde det offentlige forskningsbudget 24,6 milliarder kroner i 2021, heraf gik 5,3 milliarder til grøn forskning.

Forskningsreserven

Forskningsreserven er den del af finansloven, som angår de penge, politikerne vælger at afsætte til forskning det kommende år. Forskningsreserven er ikke en del af de basismidler, der hvert år tilføres universiteterne. 

Forskningsreserven fordeles blandt andet til de offentlige fonde Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond.

Udvikling i forskningsreserven over tid:

  • 2022: 2,9 mia. kr.
  • 2021: 2,8 mia. kr., dertil kom en aftale om fri forskning, talentudvikling og forskning i klimaforandringer på 231,4 mio. kr., så beløbet samlet var 3,1 mia. kr.
  • 2020: 1,9 mia. kr.
  • 2019: 1,4 mia. kr.
  • 2018: 1 mia. kr.
  • 2017: 555 mio. kr.

Kilde: uddannelses- og forskningsministeriet